0 follower

Model

En model är en instans av CModel eller av en klass som utökar CModel. Modeller är avsedda att innehålla data samt tillhörande affärsregler (business rules).

En modell representerar ett enstaka dataobjekt. Det kan vara en rad i en databastabell eller ett html-formulär med inmatningsfält. Varje fält i dataobjektet representeras som ett attribut i modellen. Attributet har en etikett (label) och det kan valideras mot en uppsättning regler.

Yii implementerar två slags modeller: form model och active record. De är båda underklasser till samma basklass, CModel.

En form model är en instans av klassen CFormModel. Formulärmodellen används till lagring av användarinmatad data. Sådan data brukar ofta samlas, användas och därefter slängas. Exempelvis kan en inloggningssida använda en formulärmodell till att representera information om användarnamn och lösen tillhandahållna av en slutanvändare. För fler detaljer hänvisas till Arbeta med formulär

Active Record (AR) är ett designmönster som används för att abstrahera åtkomst till databaser på ett objektorienterat sätt. Varje AR-objekt är en instans av klassen CActiveRecord eller av en nedärvd klass och det representerar en enstaka rad i en databastabell. Fälten i raden/posten representeras som propertyn i AR- objektet. Detaljer om AR finns i Active Record.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !