0 follower

Arbetsgång vid utveckling

Nu när vi beskrivit de grundläggande koncepten i Yii, visar vi den normala arbetsgången vid utveckling av en webbapplikation med hjälp av Yii. Det förutsätts att kravanalys såväl som erforderlig designanalys gjorts för applikationen.

  1. Skapa den övergripande katalogstrukturen. Verktyget yiic, beskrivet i Skapa en första Yii-applikation, kan användas för att snabba upp detta steg.

  2. Konfigurera application. Detta görs genom modifiering av applikationens konfigurationsfil. I detta steg kan också några applikationskomponenter behöva skrivas (t.ex. komponenten user).

  3. Skapa en modell-klass för varje typ av data som skall hanteras. Verktyget Gii, beskrivet i Skapa en första Yii-applikation samt i Automatisk kodgenerering, kan användas till att automatiskt generera active record-klassen för varje databastabell av intresse.

  4. Skapa en kontroller-klass för varje typ av request från användare. Hur request skall klassificeras beror på det aktuella kravet. Generellt, om en modellklass behöver tillgås av användare bör den ha en motsvarande kontrollerklass. Verktyget Gii kan automatisera även detta steg.

  5. Implementera åtgärder, actions, och deras tillhörande vyer, views. Det är här det egentliga arbetet behöver göras.

  6. Konfigurera nödvändiga åtgärdsfilter, filters, i kontrollerklasserna.

  7. Skapa teman, themes, om denna finess erfordras.

  8. Skapa översatta meddelanden om i18n, internationalization, erfordras.

  9. Identifiera data och vyer som kan cachelagras och anslut relevanta caching-tekniker.

  10. Slutlig fintrimning tune up samt utsättning.

För vart och ett av ovanstående steg kan testfall behöva skapas och utföras.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !