0 follower

Arbeta med databaser

Yii erbjuder kraftfullt stöd för databasprogrammering.

Genom användning av PHP-tillägget Data Objects (PDO) möjliggör Yii Data Access Objects (DAO) åtkomst till olika databashanterare (DBMS) via ett enda enhetligt gränssnitt. Applikationer utvecklade för att använda Yii DAO kan enkelt ställas om för användning med en annan DBMS utan att koden för databasåtkomst behöver ändras.

Yii Query Builder erbjuder ett objectorienterat sätt att bygga SQL-frågor, vilket hjälper till att minska risken för SQL-injection attacker.

Och Yii Active Record (AR) - implementerad enligt ett brett antaget synsätt på objekt-relationsmappning (ORM) - förenklar ytterligare databasprogrammeringen. Genom att representera en tabell i form av en klass och en rad som en instans, eliminerar Yii AR den återkommande uppgiften att skriva de SQL-satser som huvudsakligen hanterar CRUD-operationer (create, read, update och delete).

Även om Yii DAO och AR kan hantera nästan alla databasrelaterade uppgifter, är det fortfarande möjligt att använda egna databasbibliotek i en Yii-applikation. Faktum är att Yii-ramverket omsorgsfullt konstruerats med tanke på att kunna användas tillsammans med andra tredjepartsbibliotek.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !