0 follower

Dynamiskt innehåll

Vid användning av fragmentcachning eller sidcachning, uppstår ofta situationen att större delen av utdata är relativt statiskt, så när som på något eller några enstaka ställen. Till exempel en hjälpsida kan presentera statisk hjälpinformation med namnet på den för tillfället inloggade användaren synligt längst upp.

För att lösa detta problem, kan cacheinnehållet varieras i enlighet med användarnamnet, men det vore ett stort slöseri med värdefullt cacheutrymme då större delen av innehållet är oförändrat, förutom användarnamnet. Vi kan också dela upp sidan i ett flertal fragment och cachelagra dem var för sig, men detta komplicerar vyn och gör att koden blir mycket komplex. Ett bättre angreppssätt är att använda finessen dynamskt innehåll som tillhandahålls av CController.

Med dynamiskt innehåll menas ett fragment av utmatning som inte skall cachelagras, även om det ingår i en fragmentcache. För att alltid göra innehållet dynamiskt måste det genereras varje gång, även när det omslutande innehållet levereras från cache. Av denna anledning krävs det att dynamiskt innehåll genereras av någon metod eller funktion.

Anrop av CController::renderDynamic() infogar dynamiskt innehåll på önskad plats.

...other HTML content...
<?php if($this->beginCache($id)) { ?>
...fragment content to be cached...
    <?php $this->renderDynamic($callback); ?>
...fragment content to be cached...
<?php $this->endCache(); } ?>
...other HTML content...

I ovanstående refererar $callback till en giltig PHP-callback. Det kan vara en sträng som refererar till namnet på en metod i den aktuella kontrollerklassen, eller en global funktion. Det kan också vara en array som refererar till en klassmetod. Varje annan parameter till renderDynamic() kommer att skickas med till callback-rutinen. callback-rutinen bör returnera det dynamiska innehållet i stället för att presentera det.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !