0 follower

Arbeta med Forms

Insamling av användardata via HTML-formulär är en av huvuduppgifterna vid utveckling av webbapplikationer. Förutom utformning av formulär behöver utvecklare se till att formulären fylls med existerande data eller standardvärden, validera användarinmatning, presentera relevanta felmeddelanden i händelse av ogiltig indata samt spara inmatning till icke-flyktigt (persistent) minne. Yii förenklar väsentligt detta jobbflöde genom dess MVC-arkitektur.

Följande steg är typiska att följa när man handskas med formulär i Yii:

  1. Skapa en modellklass (model) som representerar datafälten som skall samlas in;
  2. Skapa en kontrolleråtgärd (action) med kod som svarar på inskickning av formuläret.
  3. Skapa ett formulär i vyskriptfilen (view) associerad med kontrolleråtgärden.

I följande underavsnitt beskrivs i detalj vart och ett av dessa steg.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !