0 follower

Praca z formularzami

Zbieranie danych od użytkownika poprzez formularze HTML jest jednym z głównych zadań podczas tworzenia aplikacji webowych. Poza zaprojektowaniem formularza, developer musi wypełnić formularz istniejącymi danymi lub też wartościami domyślnymi i zapisać te dane wejściowe w pamięci trwałej. Yii bardzo upraszcza ten przepływ informacji za pomocą swojej architektury MVC.

Następujące kroki są zazwyczaj wymagane kiedy mamy do czynienia z formularzami w Yii:

  1. utworzenie klasy modelu reprezentującej pola danych, które będą zbierane.
  2. utworzenie kontrolera akcji wraz z kodem, który odpowiada za przesłanie formularza.
  3. utworzenie formularza w pliku widoku, który jest powiązany z kontrolerem akcji.

W następnych punktach opiszemy szczegółowo każdy z tych kroków.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !