0 follower

Buforowanie (ang. Caching)

Buforowanie jest tanim i efektywnym sposobem zwiększenia wydajności aplikacji sieciowej. Poprzez przechowywanie danych statycznych w buforze (ang. cache) oraz dostarczaniu ich wtedy gdy są wymagane, oszczędzamy czas potrzebny do wygenerowania danych.

Korzystanie z buforowania w Yii obejmuje głównie konfigurowanie oraz używanie komponentu cache aplikacji. Następująca konfiguracja aplikacji określa komponent cache, który używa memcache wraz z dwoma serwerami buforującymi.

array(
  ......
  'components'=>array(
    ......
    'cache'=>array(
      'class'=>'system.caching.CMemCache',
      'servers'=>array(
        array('host'=>'server1', 'port'=>11211, 'weight'=>60),
        array('host'=>'server2', 'port'=>11211, 'weight'=>40),
      ),
    ),
  ),
);

W czasie działania aplikacji, dostęp do komponentu cache można uzyskać poprzez Yii::app()->cache.

Yii dostarcza różnych komponentów cache, które mogą przechowywać dane za pomocą różnych mediów. Na przykład, komponent CMemCache hermetyzuje rozszerzenie PHP memcache i używa pamięci jako medium do przechowywania cache'u; komponent CApcCache hermetyzuje rozszerzenie APC dla PHP; natomiast komponent CDbCache przechowuje buforowane dane w bazie danych. Poniżej znajduje się podsumowanie dostępnych komponentów cache:

 • CMemCache: używa rozszerzenia memcache dla PHP.

 • CApcCache: używa rozszerzenia APC dla PHP.

 • CXCache: używa rozszerzenia XCache dla PHP.

 • CEAcceleratorCache: używa rozszerzenia EAccelerator.

 • CDbCache: używa bazy danych do przechowywania danych zbuforowanych. Domyślnie, utworzy i będzie używać bazy danych SQLite3 w katalogu runtime. Możesz bezpośrednio określić bazę danych, którą będzie to rozszerzenie używało poprzez ustawienie właściwości connectionID,

 • CZendDataCache: używa Zend Data Cache jako medium buforowania.

 • CFileCache: używa plików do przechowywania buforowanych danych. Komponent ten jest przydatny w szczególności do buforowania dużych porcji danych (takich jak strony).

 • CDummyCache: reprezentuje imitację buforowania (ang. dummy cache), która w praktyce nie buforuje. Celem tego komponentu jest uproszczenie kodu, który sprawdzi dostępność bufora. Na przykład, podczas tworzenia lub gdy serwer nie posiada aktualnie wsparcia dla buforowania, możemy użyć tego komponentu buforowania. W momencie, gdy wsparcie dla buforowania będzie udostępnione, możemy go przełączyć na używanie odpowiedniego komponentu buforującego. W obu przypadkach, możemy używać tego samego kodu Yii::app()->cache->get($key) aby próbować pobrać część danych bez martwienia się, że Yii::app()->cache może mieć wartość null.

Wskazówka: Ponieważ wszystkie te komponenty dziedziczą z tej samej klasy bazowej CCache, można je zamienić na inną metodę buforowania bez modyfikowania kodu, który używa buforowania.

Buforowania można używać na różnych poziomach. Na najniższym poziomie używamy buforowania do zachowania pojedynczej porcji danych takich jak zmienna i nazywamy to buforowaniem danych (ang. data caching). Na następnym poziomie, zachowujemy w buforze fragment strony, który jest generowany przez część skryptu widoku. Na najwyższym poziomie, zachowujemy całą stronę w buforze i dostarczamy ją z bufora wtedy gdy zajdzie taka potrzeba.

W następnych dwóch podpunktach opowiemy jak używać buforowania na tych poziomach.

Uwaga: Z definicji, bufor jest ulotnym nośnikiem. Nie sprawdza on istnienia buforowanych danych nawet jeśli nie wygasa. Dlatego też, nie używaj buforu jako miejsca stałego składowania (np. nie używaj buforu do przechowywania danych sesji).

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !