0 follower

Skrypt wejściowy

Skrypt wejściowy to skrypt rozruchowy PHP, który zarządza żądaniami użytkownika. Jest on jedynym skryptem, który użytkownik końcowy może wykonywać.

W większości przypadków skrypt wejściowy aplikacji Yii zawiera kod, który jest bardzo prosty, np. taki:

// usuń tą linię na serwerze produkcyjnym
defined('YII_DEBUG') or define('YII_DEBUG',true);
// załaduj plik rozruchowy Yii
require_once('path/to/yii/framework/yii.php');
// utwórz instancję aplikacji oraz uruchom ją 
$configFile='path/to/config/file.php';
Yii::createWebApplication($configFile)->run();

Skrypt na początku dołącza plik rozruchowy Yii yii.php. Następnie tworzy instancję aplikacji sieciowej wraz z odpowiednią konfiguracją i uruchamia ją.

1. Tryb debugowania

W zależności od wartości stałej YII_DEBUG aplikacja Yii może być uruchomiona w trybie debugowania lub produkcyjnym. Domyślnie, zmienna ta posiada wartość false, co oznacza tryb produkcyjny. Aby uruchomić aplikację w trybie debugowania, należy zdefiniować tą zmienną jako true przed załadowaniem pliku yii.php. Uruchamianie aplikacji w trybie debugowania jest mniej wydajne ponieważ przechowuje ona wiele wewnętrznych logów. Z drugiej strony, tryb debugowania jest bardziej pomocny podczas fazy dewelopmentu, ponieważ dostarcza bogatszych informacji w momencie wystąpienia błędu.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !