0 follower

Fisierul de intrare

Fisierul de intrare este fisierul PHP care trateaza initial cererile utilizatorilor. Este singurul fisier PHP accesibil pe care utilizatorii il pot executa direct.

In cele mai multe cazuri, fisierul de intrare al unei aplicatii Yii contine codul urmator:

// comentam urmatoarea linie de cod atunci cand site-ul este facut public
defined('YII_DEBUG') or define('YII_DEBUG',true);
// includem fisierul bootstrap Yii
require_once('path/to/yii/framework/yii.php');
// cream instanta application si o rulam
$configFile='path/to/config/file.php';
Yii::createWebApplication($configFile)->run();

Acest fisier include intai fisierul bootstrap al platformei Yii yii.php. Apoi creaza o instanta de aplicatie Web cu configuratia specificata, si apoi o ruleaza.

1. Modul Debug

O aplicatie Yii poate rula ori in modul debug, ori in modul production. Valoarea constantei YII_DEBUG determina acest mod. Implicit, valoarea constantei estefalse, aceasta insemnand ca modul implicit este production. Pentru a rula aplicatia in modul debug, definim constanta ca fiind true inainte de a include fisierul yii.php. Rularea aplicatiei in modul debug este mult mai putin eficienta din cauza log-urilor interne necesare in timpul stadiului de dezvoltare al aplicatiei cand avem nevoie de mai multe informatii atunci cand apar erori de programare.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !