0 follower

Creare formular

Scrierea view-ului login este destul de directa. Pornim cu tagul form al carui atribut action ar trebui sa fie URL-ul action-ului login descris anterior. Apoi inseram label-uri si campuri input pentru atributele declarate in clasa LoginForm. La sfarsit, inseram un buton submit care poate fi apasat de utilizator pentru a trimite datele. Toate acestea pot fi facute in HTML simplu.

Yii pune la dispozitie unele clase ajutatoare (helper) pentru a facilita compunerea view-urilor. De exemplu, pentru a crea un camp input text, putem apela CHtml::textField(); pentru a crea o lista drop-down, apelam CHtml::dropDownList().

Info: Ar putea aparea intrebarea: 'Dar care este beneficiul folosirii helper-elor daca este nevoie de o cantitate similara de cod comparativ cu codul simplu HTML?'. Raspunsul este ca helper-ele pot pune la dispozitie mai multe lucruri decat cod HTML. De exemplu, urmatorul cod va genera un camp input text care va declansa submiterea formularului in cazul in care valoarea sa este schimbata de catre utilizator:

CHtml::textField($name,$value,array('submit'=>''));

Altfel, ar fi nevoie de scrierea de javascript peste tot.

Mai jos, folosim CHtml pentru a crea formularul de logare. Presupunem ca variabila $user reprezinta instanta LoginForm.

<div class="yiiForm">
<?php echo CHtml::form(); ?>
 
<?php echo CHtml::errorSummary($user); ?>
 
<div class="simple">
<?php echo CHtml::activeLabel($user,'username'); ?>
<?php echo CHtml::activeTextField($user,'username'); ?>
</div>
 
<div class="simple">
<?php echo CHtml::activeLabel($user,'password'); ?>
<?php echo CHtml::activePasswordField($user,'password');
?>
</div>
 
<div class="action">
<?php echo CHtml::activeCheckBox($user,'rememberMe'); ?>
Remember me next time<br/>
<?php echo CHtml::submitButton('Login'); ?>
</div>
 
</form>
</div><!-- yiiForm -->

Codul de mai sus genereaza un formular mai dinamic. De exemplu, CHtml::activeLabel() genereaza un label asociat cu atributul specificat al modelului. Daca atributul are o eroare la intrare, clasa CSS a label-ului va fi error, ceea ce va schimba aspectul label-ului cu stiluri CSS corespunzatoare. In mod similar, CHtml::activeTextField() genereaza un camp input text pentru atributul specificat al modelului si ii schimba clasa CSS in cazul unei erori de intrare.

Daca folosim fisierul cu stiluri CSS form.css pus la dispozitie de unealta yiic, formularul generat va arata in felul urmator:

Pagina login

Pagina login

Pagina login cu erori

Pagina login cu erori

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !