0 follower

Cache de date

Cashing-ul de date se refera la memorarea unor variabile PHP in cache si folosirea lor mai tarziu prin extragerea lor din cache. In acest scop, clasa componentei de baza cache CCache furnizeaza doua metode care sunt folosite de obicei: set() si get().

Pentru a memora o variabila $value in cache, alegem un ID unic si apelam set() pentru a o memora:

Yii::app()->cache->set($id, $value);

Datele memorate in cache vor ramane in cache pe un termen nedefinit pana cand sunt sterse datorita unor politici de caching (ex. spatiul de memorie cache este plin si cele mai vechi date trebuie sterse). Pentru a modifica acest comportament, putem de asemenea sa furnizam o perioada de expirare atunci cand apelam set(), si astfel datele vor fi sterse din cache dupa o perioada de timp specificata:

// pastram valoarea in cache pentru cel mult 30 de secunde
Yii::app()->cache->set($id, $value, 30);

Mai tarziu, cand trebuie sa accesam aceasta variabila (in aceeasi cerere web sau in alta cerere web), apelam get() cu ID-ul necesar pentru a extrage variabila din cache. Daca valoarea returnata este false, atunci inseamna ca valorea respectiva nu mai este valabila in cache si ca ar trebui sa o regeneram.

$value=Yii::app()->cache->get($id);
if($value===false)
{
  // regeneram $value pentru ca nu mia exista in cache
  // si o salvam iar in cache pentru o utilizare ulterioara:
  Yii::app()->cache->set($id,$value);
}

Atunci cand alegem ID-ul pentru o variabila de memorat in cache, trebuie sa ne asiguram ca ID-ul este unic printre variabilele aplicatiei noastre. Este SUFICIENT sa asiguram unicitatea variabilei in aplicatia noastra. Componenta cache este suficient de inteligenta pentru a face diferenta intre ID-urile a doua aplicatii diferite.

Pentru a sterge o valoare din cache, apelam delete(). Pentru a sterge tot ce exista in cache, apelam flush(). Trebuie sa fim foarte atenti cand apelam flush() pentru ca se sterg si datele din toate celelalte aplicatii.

Sfat: Pentru ca CCache implementeaza ArrayAccess, o componenta cache poate fi folosita ca un array, ca in urmatoarele exemple:

$cache=Yii::app()->cache;
$cache['var1']=$value1; // echivalent cu: $cache->set('var1',$value1);
$value2=$cache['var2']; // echivalent cu: $value2=$cache->get('var2');

1. Dependente Cache

In afara de expirare, datele din cache pot fi invalidate in functie de unele schimbari ale unor dependente. De exemplu, daca introducem in cache continutul unui fisier, iar fisierul se modifica in vreun fel, atunci ar trebui sa invalidam copia sa din cache si sa citim ultima versiune a fisierului pentru a o adauga in cache.

Reprezentam o dependenta ca instanta a clasei CCacheDependency sau a unei clase derivate. Transmitem instanta dependentei impreuna cu datele care trebuie memorate in cache atunci cand apelam set().

// valoarea va expira in 30 de secunde
// poate fi invalidata mai devreme daca fisierul dependent este modificat
Yii::app()->cache->set($id, $value, 30, new CFileCacheDependency('NumeFisier'));

In acest moment, daca extragem $value din cache prin apelarea get(), dependenta va fi evaluata si daca este modificata, atunci vom primi o valoare false, ceea ce indica faptul ca datele trebuie regenerate.

Mai jos avem un sumar ale dependentelor cache posibile:

 • CFileCacheDependency: dependenta este modificata daca timpul ultimei modificari s-a schimbat.

 • CDirectoryCacheDependency: dependenta este modificata daca s-a modificat cel putin un fisier din director sau din subdirectoarele acestuia.

 • CDbCacheDependency: dependenta este modificata daca rezultatul cererii SQL este modificata.

 • CGlobalStateCacheDependency: dependenta este modificata daca valoarea starii globale specificate este modificata. O stare globala este o variabila care este persistenta intre cererile si sesiunile unei aplicatii. Variabila este definita prin CApplication::setGlobalState().

 • CChainedCacheDependency: dependenta este modificata daca este modificata oricare dintre dependentele dintr-un chain.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !