0 follower

Cache de fragmente

Caching-ul de fragmente se refera la memorarea in cache a unui fragment dintr-o pagina. De exemplu, daca o pagina afiseaza un sumar al vanzarilor anuale intr-o tabela, putem sa memoram aceasta tabela in cache pentru a elimina timpul de generare al tabelei la fiecare cerere utilizator.

Pentru a folosi caching-ul de fragmente, putem sa apelam CController::beginCache() si CController::endCache() intr-un fisier view al controller-ului. Cele doua metode marcheaza inceputul si sfarsitul fragmentului din pagina care trebuie memorat in cache. Ca si caching-ul de date, avem nevoie de un ID pentru a identifica fragmentul care va fi memorat in cache.

...alt continut HTML...
<?php if($this->beginCache($id)) { ?>
...continut de adaugat in cache...
<?php $this->endCache(); } ?>
...alt continut HTML...

In codul de mai sus, daca beginCache() returneaza false, continutul memorat in cache va fi automat inserat in acel loc; altfel, continutul dintre instructiunile if va fi executat si va fi adaugat in cache atunci cand este invocata endCache().

1. Optiuni Caching

Atunci cand apelam beginCache(), putem furniza un array ca parametru care va contine optiunile de caching cu care customizam memorarea in cache a fragmentului. De fapt, metodele beginCache() si endCache() sunt un wrapper convenabil al widget-ului COutputCache. De aceea, optiunile caching pot contine valori initiale pentru orice proprietati ale clasei COutputCache.

Durata

Probabil ca cea mai folosita optiune este durata de memorare in cache duration care specifica timpul in care continutul de memorat va persista in cache. Este similar cu parametrul de expirare al CCache::set(). Urmatorul cod memoreaza in cache fragmentul pentru cel mult o ora:

...alt continut HTML...
<?php if($this->beginCache($id, array('duration'=>3600))) { ?>
...continut de memorat in cache...
<?php $this->endCache(); } ?>
...alt continut HTML...

Daca nu mentionam optiunea duration, valoarea va fi cea implicita, adica 60, ceea ce inseamna ca memorarea in cache va persista maxim 60 de secunde.

Dependenta

Ca si in cazul caching-ului de date, fragmentul de memorat in cache poate avea de asemenea dependente. De exemplu, continutul unui post care se afiseaza depinde de starea post-ului, daca a fost modificat sau nu.

Pentru a specifica o dependenta, setam optiunea dependency, care poate fi sau un obiect care implementeaza ICacheDependency sau un array de configurare care poate fi folosit pentru a genera obiectul care contine dependenta. Urmatorul cod specifica dependenta fragmentului de valoarea coloanei lastModified:

...alt continut HTML...
<?php if($this->beginCache($id, array('dependency'=>array(
    'class'=>'system.caching.dependencies.CDbCacheDependency',
    'sql'=>'SELECT MAX(lastModified) FROM Post')))) { ?>
...continut de memorat in cache...
<?php $this->endCache(); } ?>
...alt continut HTML...

Variatie

Continutul de memorat in cache poate sa varieze in functie de unii parametri. De exemplu, profilul personal poate sa arate diferit unor utilizatori diferiti. Pentru a memora in cache continutul profilelor, copiile memorate in cache ar trebui variate in functie de ID-urile utilizatorilor. Esential, acest lucru inseamna ca ar trebui sa folosim un ID diferit atunci cand apelam beginCache().

Nu trebuie sa cerem programatorilor sa creeze o schema de ID-uri, pentru ca acest feature este deja implementat in COutputCache. Avem mai jos un sumar.

 • varyByRoute: prin setarea acestei optiuni cu valoarea true, continutul cache va fi variat in functie de ruta. De aceea, fiecare combinatie de controller si action va avea un continut memorat in cache separat.

 • varyBySession: prin setarea acestei optiuni cu valoarea true, continutul memorat in cache va fi variat in functie de ID-urile de sesiune. De aceea, fiecare sesiune utilizator poate vedea o versiune diferita a continutului si in acelasi timp sa fie toti serviti din cache.

 • varyByParam: prin setarea acestei optiuni cu un array de nume, continutul memorat in cache poate fi variat in functie de valorile unor parametri specificati in GET. De exemplu, daca o pagina afiseaza continutul unui post in functie de parametrul id din GET, putem sa setam varyByParam sa fie array('id'), astfel in cat sa memoram in cache continutul pentru fiecare post al utilizatorului. Fara o astfel de variatie, am putea sa memoram in cache un singur post al utilizatorului respectiv.

Tipuri de cereri

Uneori vrem ca fragmentul sa fie memorat in cache doar cand se face un anumit tip de cerere din partea utilizatorilor web. De exemplu, pentru o pagina care afiseaza un form, am dori sa memoram in cache doar starea form-ului cand este initial ceruta de catre utilizatorii web (prin GET). Orice afisare ulterioara a form-ului (prin POST) nu ar trebui sa fie servita din cache datorita input-urilor care contin date introduse de utilizator. Pentru a face acest lucru, putem specifica optiunea requestTypes:

...alt continut HTML...
<?php if($this->beginCache($id, array('requestTypes'=>array('GET')))) { ?>
...continut de memorat in cache...
<?php $this->endCache(); } ?>
...alt continut HTML...

2. Caching pe nivele

Caching-ul de fragmente poate fi pe mai multe nivele (nested). Un fragment memorat in cache poate sa fie inclus intr-un fragment mai mare care este de asemenea memorat in cache. De exemplu, comentariile sunt memorate in interiorul unui fragment mai mare din cache, si sunt memorate impreuna cu post-ul.

...alt continut HTML...
<?php if($this->beginCache($id1)) { ?>
...continutul exterior de memorat in cache...
  <?php if($this->beginCache($id2)) { ?>
  ...continutul interior de memorat in cache...
  <?php $this->endCache(); } ?>
...continutul exterior de memorat in cache...
<?php $this->endCache(); } ?>
...alt continut HTML...

Pot fi setate mai multe optiuni in caching-ul pe nivele. De exemplu, fragmentele din exemplul de mai sus (interior si exterior) pot fi memorate pe durate diferite de timp. Atunci cand fragmentul exterior nu mai este valid, fragmentul interior inca poate furniza continut valid. Oricum, nu este valabil si invers. Daca fragmentul exterior furnizeaza continut valid, va furniza mereu copia memorata in cache, chiar daca fragmentul interior deja a expirat.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !