0 follower

Active Record

Desi Yii se poate descurca virtual cu orice task in ce priveste bazele de date, este foarte posibil ca in 90% din timpul nostru in care scriem instructiuni SQL sa scriem instructiuni SQL pentru operatii CRUD obisnuite (create, read, update si delete). In plus, este dificil de intretinut codul in viitor. Pentru a rezolva aceste probleme, putem folosi Active Record.

Active Record (AR) este o tehnica foarte populara ORM (Object-Relational Mapping). Fiecare clasa AR reprezinta o tabela din baza de date ale carei atribute sunt reprezentate ca proprietati ale clasei AR, iar o instanta a clasei AR reprezinta un rand din acea tabela din baza de date. Operatiile CRUD obisnuite sunt implementate ca metode in clasa AR. Rezultatul este ca putem accesa tabela din baza de date exact la fel cum accesam un obiect al unei clase oarecare. De exemplu, putem sa folosim urmatorul cod pentru a insera un nou rand in tabela Post:

$post=new Post;
$post->title='Titlu post';
$post->content='Continutul post-ului';
$post->save();

In cele ce urmeaza descriem cum se configureaza Active Record si cum folosim Active Record in operatiile CRUD obisnuite. Vom arata si cum putem folosi Active Record pentru a ne descurca cu relatiile dintre tabele, dar in sectiunea urmatoare. Pentru simplitate, vom folosi urmatoarea tabela dintr-o baza de date pentru toate exemplele din aceasta sectiune.

CREATE TABLE Post (
  id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  title VARCHAR(128) NOT NULL,
  content TEXT NOT NULL,
  createTime INTEGER NOT NULL
);

Nota: AR nu are scopul de a rezolva toate task-urile in legatura cu bazele de date. AR este cel mai bine folosit in cazul operatiunilor SQL obisnuite. Pentru scenarii complexe, ar trebui folosit Yii DAO.

1. Stabilirea unei conexiuni DB

AR se bazeaza pe o conexiune DB pentru a executa operatiile SQL. Implicit, componenta db asigura instanta clasei CDbConnection care este folosita pentru conexiunea DB, cel putin asa se presupune. Urmatoarea configuratie de aplicatie arata un exemplu:

return array(
  'components'=>array(
    'db'=>array(
      'class'=>'system.db.CDbConnection',
      'connectionString'=>'sqlite:path/to/dbfile',
      // stergem comentariul de mai jos pentru a activa schema de caching pentru performanta
      // 'schemaCachingDuration'=>3600,
    ),
  ),
);

Sfat: Pentru ca AR se bazeaza pe metadatele despre tabele pentru a determina informatiile despre coloane, citirea acestor metadate si analiza lor vor lua mereu timp. Daca schema bazei de date nu va fi schimbata prea curand, ar trebui sa activam caching-ul de scheme prin configurarea proprietatii CDbConnection::schemaCachingDuration cu o valoare mai mare decat 0.

Suportul pentru AR este limitat de catre DBMS. In acest moment, au suport doar urmatoarele DBMS:

Daca vrem sa folosim o alta componenta decat db, sau daca vrem sa lucram cu mai multe baze de date folosind AR, atunci ar trebui sa suprascriem CActiveRecord::getDbConnection(). Clasa CActiveRecord este clasa de baza pentru toate clasele AR.

Sfat: Exista doua posibilitati in lucrul cu mai multe baze de date in AR. Daca schemele bazelor de date sunt diferite, atunci putem crea clase de baza AR diferite cu implementari diferite ale getDbConnection(). Daca schemele bazelor de date sunt la fel, atunci schimbarea dinamica a variabilei CActiveRecord::db este o idee mult mai buna.

2. Definirea clasei AR

Pentru a accesa o tabela din baza de date, mai intai trebuie sa definim o clasa AR prin derivarea clasei CActiveRecord. Fiecare clasa AR reprezinta o singura tabela, iar o instanta a clasei AR reprezinta un rand din acea tabela. Urmatorul exemplu este codul minim necesar pentru o clasa AR care reprezimta tabela Post:

class Post extends CActiveRecord
{
  public static function model($className=__CLASS__)
  {
    return parent::model($className);
  }
}

Nota: Clasele AR sunt de obicei folosite in mai multe locuri si de aceea putem importa intregul director care contine clasele AR, in loc sa le includem pe fiecare una cate una. De exemplu, daca toate fisierele cu clasele AR sunt in directorul protected/models, putem configura aplicatia in felul urmator:

return array(
 'import'=>array(
   'application.models.*',
 ),
);

Implicit, numele clasei AR este acelasi cu numele tabelei din baza de date. Daca se doreste altfel, trebuie suprascria metoda tableName(). Metoda model() este declarata astfel pentru fiecare clasa AR (vom explica imediat).

Valorile coloanelor unui rand dintr-o tabela pot fi accesate ca proprietati ale instantei clasei AR corespunzatoare. De exemplu, urmatorul cod seteaza coloana (atributul) title:

$post=new Post;
$post->title='Titlul post-ului';

Desi nu declaram niciodata in mod explicit proprietatea title din clasa Post, putem accesa aceasta proprietate pentru ca title este o coloana din tabela Post, iar CActiveRecord ne face accesibila aceasta coloana ca proprietate cu ajutorul metodei PHP __get(). O exceptie va fi generata daca incercam sa accesam o coloana inexistenta din tabela.

Info: Pentru o vizibilitate mai mare, este cel mai eficient sa urmam regula camel case cand denumim tabelele (si coloanele lor) din baza de date. In particular, numele de tabele sunt formate prin capitalizarea (prima litera este mare) fiecarui cuvant din numele tabelei, si alaturarea fiecarui cuvant fara sa punem spatiu; numele coloanelor sunt asemanatoare numelor tabelelor, cu singura diferenta ca prima litera trebuie sa fie litera mica. De exemplu, folosim Post pentru a denumi tabela care memoreaza post-urile; vom folosi createTime pentru a denumi coloana tabelei care este cheie primara. Denumind astfel tabelele si coloanele, facem tabelele sa arate exact ca tipurile de clase si coloanele sa arate exact ca variabilele. De notat ca folosirea camel case poate crea unele inconveniente cu unele DBMS-uri, ca MySQL, pentru ca s-ar putea comporta diferit in sisteme de operare diferite.

3. Creating Record

Ca sa inseram un nou rand intr-o tabela a bazei de date, cream o instanta a clasei AR corespunzatoare, ii setam proprietatile (care sunt asociate cu coloanele tabelei) si apelam metoda save() pentru a termina inserarea.

$post=new Post;
$post->title='Titlul post-ului';
$post->content='Continutul post-ului';
$post->createTime=time();
$post->save();

Daca cheia primara a tabelei se incrementeaza automat, dupa ce se termina inserarea, instanta AR va contine o cheie primara actualizata. In exemplul de mai sus, proprietatea id va reflecta valoarea cheii primare a post-ului nou inserat, chiar daca nu il modificam explicit.

Daca o coloana este definita cu o valoare implicita oarecare (ex. un string, un numar) in schema tabelei, proprietatea corespunzatoare in instanta AR va avea automat atribuita aceasta valoare atunci cand instanta AR este creata. O cale de a modifica aceasta valoare este prin a declara explicit proprietatea in clasa AR:

class Post extends CActiveRecord
{
  public $title='Va rugam introduceti un titlu';
  ......
}
 
$post=new Post;
echo $post->title; // Aceasta instructiune va afisa: Va rugam introduceti un titlu

Incepand cu versiunea 1.0.2 a Yii, unui atribut i se poate asigna o valoare de tip CDbExpression inainte ca inregistrarea sa fie salvata (fie insert fie update) in baza de date. De exemplu, pentru a salva timestamp-ul returnat de functia MySQL NOW(), putem folosi urmatorul cod:

$post=new Post;
$post->createTime=new CDbExpression('NOW()');
// $post->createTime='NOW()'; nu va functionat pentru ca
// 'NOW()' va fi tratat ca un string
$post->save();

4. Citirea inregistrarilor

Pentru a citi date dintr-o tabela, putem folosi una dintre metodele find dupa cum urmeaza.

// find pentru a cauta primul rand care indeplineste conditia specificata
$post=Post::model()->find($condition,$params);
// find pentru a cauta randul cu cheia primara specificata
$post=Post::model()->findByPk($postID,$condition,$params);
// find pentru a cauta randul cu valorile atributelor specificate
$post=Post::model()->findByAttributes($attributes,$condition,$params);
// find pentru a cauta primul rand folosind instructiunea SQL specificata
$post=Post::model()->findBySql($sql,$params);

In cele de mai sus, apelam metoda find cu Post::model(). Sa ne aducem aminte ca metoda statica model() este necesara pentru fiecare clasa AR. Metoda returneaza o instanta AR care este folosita pentru a accesa metodele clasei (asemanator cu metodele unei clase statice) in contextul unui obiect.

Daca metoda find gaseste un rand care indeplineste conditiile cererii, atunci va intoarce o instanta Post ale carei proprietati contin valorile coloanelor corespunzatoare din randul din tabela. Putem acum citi valorile incarcate exact la fel cum putem citi valorile proprietatilor unui obiect, de exemplu, echo $post->title;.

Metoda find va intoarce null daca nu este gasit nici un rand din baza de date care indeplineste conditiile.

Cand apelam find, folosim $condition si $params pentru a transmite conditiile. $condition poate fi un string in care se retine clauza WHERE dintr-o instructiune SQL. $params este un array de parametri ale caror valori ar trebui sa fie conectate corespunzator la placeholder-ele din $condition. De exemplu,

// find pentru a gasi randul cu postID=10
$post=Post::model()->find('postID=:postID', array(':postID'=>10));

Putem de asemenea folosi $condition pentru a specifica alte conditii mult mai complexe. In loc de un string, $condition poate fi o instanta a clasei CDbCriteria, care ne permite sa specificam alte conditii pe langa clauza WHERE. De exemplu:

$criteria=new CDbCriteria;
$criteria->select='title'; // selecteaza doar coloana 'title'
$criteria->condition='postID=:postID';
$criteria->params=array(':postID'=>10);
$post=Post::model()->find($criteria); // $params nu este necesar

Trebuie sa retinem ca atunci cand folosim CDbCriteria pentru conditii, parametrul $params nu mai este necesar din moment ce poate fi specificat in CDbCriteria, asa cum am aratat mai sus.

O alta modalitate in ce priveste CDbCriteria este sa transmitem un array catre metoda find. Fiecare pereche key-value din array va corespune unei perechi nume proprietate-valoare. Putem sa rescriem exemplul de mai sus astfel:

$post=Post::model()->find(array(
  'select'=>'title',
  'condition'=>'postID=:postID',
  'params'=>array(':postID'=>10),
));

Info: Atunci cand cream o conditie pentru cautarea unor coloane cu anumite valori, putem folosi findByAttributes(). Parametrii $attributes vor fi transmisi intr-un array de valori indexate dupa numele de coloana. In unele framework-uri, acest task poate fi facut prin apelarea unor metode de genul findByNameAndTitle. Desi pare atractiva aceasta abordare, de obicei cauzeaza confuzie, conflicte si probleme (ex. daca numele coloanelor sunt case-sensitive sau nu).

Atunci cand se potrivesc mai multe coloane cu conditia noastra, putem sa le extragem pe toate in acelasi timp folosind metodele findAll, fiecare metoda find avand un corespondent findall.

// find all pentru a cauta randurile care indeplinesc conditia
$posts=Post::model()->findAll($condition,$params);
// find all pentru a cauta randurile care au cheile primare specificate
$posts=Post::model()->findAllByPk($postIDs,$condition,$params);
// find all pentru a cauta randurile care au valorile specificate
$posts=Post::model()->findAllByAttributes($attributes,$condition,$params);
// find all pentru a cauta randurile care rows using the specified SQL statement
$posts=Post::model()->findAllBySql($sql,$params);

Daca nu gaseste nimic, findAll va intoarce un array gol. Spre deosebire de find care ar intoarce null daca nu gaseste nimic.

Pe langa metodele find si findAll descrise mai sus, urmatoarele metode sunt de asemenea disponibile:

// afla cate randuri indeplinesc conditia specificata
$n=Post::model()->count($condition,$params);
// afla numarul de randuri folosind instructiunea SQL specificata
$n=Post::model()->countBySql($sql,$params);
// verifica daca este cel putin un rand care indeplineste conditia specificata
$exists=Post::model()->exists($condition,$params);

5. Actualizarea inregistrarilor

Dupa ce o instanta AR este populata cu valorile coloanelor, putem modifica valorile si apoi putem salva noul stadiu in baza de date.

$post=Post::model()->findByPk(10);
$post->title='Titlul nou';
$post->save(); // salveaza modificarile in baza de date

Dupa cum se vede, folosim aceeasi metoda save() pentru a executa si inserarea si actualizarea. Daca o instanta AR este creata folosind operatorul new, atunci save() va insera un nou rand in tabela. Daca instanta AR este rezultatul unei metode find sau findAll, atunci save() va actualiza randul existent din tabela. De fapt, putem folosi CActiveRecord::isNewRecord pentru a verifica daca instanta AR este noua sau nu.

Este de asemenea posibil sa actualizam unul sau mai multe randuri dintr-o tabela fara sa incarcam inainte. AR pune la dispozitie urmatoarele metode pentru acest scop:

// actualizeaza randurile care indeplinesc conditia specificata
Post::model()->updateAll($attributes,$condition,$params);
// actualizeaza randurile care se potrivesc cu conditia specificata si cu cheile primare specificate
Post::model()->updateByPk($pk,$attributes,$condition,$params);
// actualizeaza contorizarea coloanelor din randurile care indeplinesc conditia specificata
Post::model()->updateCounters($counters,$condition,$params);

In cele de mai sus, $attributes este un array cu valori de coloane indexate dupa numele coloanelor; $counters este un array cu valori de incrementare indexate dupa numele coloanelor; iar $condition si $params sunt descrie in subsectiunea anterioara.

6. Stergerea inregistrarilor

Putem de asemenea sterge un rand din tabela daca o instanta AR a fost populata cu acest rand.

$post=Post::model()->findByPk(10); // presupunem ca este un post cu ID=10
$post->delete(); // sterge randul din tabela

Este de notat ca, dupa stergere, instanta AR ramane neschimbata, dar randul corespunzator din tabela este deja sters.

Urmatoarele metode sunt puse la dispozitie pentru a sterge randuri fara a fi nevoie sa le incarcam intai intr-o instanta AR:

// sterge randurile care indeplinesc conditia specificata
Post::model()->deleteAll($condition,$params);
// sterge randurile care se potrivesc cu cheile primare si cu conditia specificata
Post::model()->deleteByPk($pk,$condition,$params);

7. Validarea datelor

Atunci cand se insereaza sau se actualizeaza un rand, deseori trebuie sa verificam daca valorile coloanelor sunt valide. Validarea datelor este importanta in special daca valorile coloanelor sunt furnizate de catre utilizatori. In general, nu ar trebui sa avem niciodata incredere in informatiile care vin de la client.

AR executa validarea datelor automat atunci cand este apelata save(). Validarea este bazata pe regulile specificate in metoda rules() a clasei AR. Pentru mai multe detalii despre specificarea regulilor de validare, trebuie sa vedem sectiunea Declararea regulilor de validare. Mai jos este un flux de lucru necesar salvarii unei inregistrari:

if($post->save())
{
  // datele sunt valide si sunt inserate/actualizate cu succes
}
else
{
  // datele nu sunt valide, trebuie apelata getErrors() pentru a primi mesajele de eroare
}

Atunci cand datele care trebuie inserate/actualizate sunt furnizate de catre clienti printr-un form HTML, trebuie sa asignam aceste date proprietatilor AR corespunzatoare. Putem face acest lucru in felul urmator:

$post->title=$_POST['title'];
$post->content=$_POST['content'];
$post->save();

Daca sunt multe coloane, vom vedea un sir lung de astfel de atribuiri. Pentru a ocoli acest lucru, se poate folosi proprietatea attributes ca in exemplul de mai jos. Mai multe detalii le gasim in sectiunea Securizarea asignarii atributelor si in sectiunea Creare action.

// se presupune ca $_POST['Post'] este un array de valori de coloane indexat dupa numele coloanelor
$post->attributes=$_POST['Post'];
$post->save();

8. Compararea inregistrarilor

La fel ca randurile tabelei, instantele AR sunt identificate unic prin valorile cheilor lor primare. De aceea, pentru a compara doua instante AR, trebuie sa comparam doar valorile cheilor lor primare, presupunand ca ele instantele apartin aceleiasi clase AR. O cale mai simpla, totusi, este sa apelam CActiveRecord::equals().

Info: Spre deosebire de implementarile AR din alte framework-uri, Yii are suport pentru chei primare compuse in instantele sale AR. O cheie primara compusa este formata din doua sau mai multe coloane. Valoarea cheii primare este reprezentata in Yii ca un array. Proprietatea primaryKey defineste valoarea cheii primare a unei instante AR.

9. Customizare

CActiveRecord pune la dispozitie cateva metode care pot fi suprascrise in clasele derivate pentru a schimba fluxul de lucru.

10. Folosirea tranzactiilor cu AR

Fiecare instanta AR contine o proprietate cu numele dbConnection care este o instanta CDbConnection. De aceea, putem folosi tranzactii, feature pus la dispozitie de Yii DAO in cazul in care se doreste folosirea lor cu AR.

$model=Post::model();
$transaction=$model->dbConnection->beginTransaction();
try
{
  // find si save sunt doi pasi care pot fi intrerupti de o alta cerere
  // de aceea, folosirea unei tranzactii asigura consistenta si integritate datelor
  $post=$model->findByPk(10);
  $post->title='Titlu nou post';
  $post->save();
  $transaction->commit();
}
catch(Exception $e)
{
  $transaction->rollBack();
}

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !