0 follower

Controller

Un controller este o instanta a clasei CController sau a unei clase derivate. Este creat de application atunci cand o cerere client are nevoie. Atunci cand ruleaza, un controller executa un action cerut de client. De obicei, action apeleaza modelele necesare si va genera un view corespunzator (rezultatul vazut de client). Un action, in cea mai simpla forma, este doar o metoda a clasei controllerului al carei nume incepe cu action.

Orice controller are un default action (actiune implicita). Atunci cand cererea client nu specifica ce action va fi apelat, default action va fi apelat. Implicit, default action are numele index. Dar poate fi schimbat prin setarea CController::defaultAction.

Mai jos este codul minim necesar pentru un controller. Din moment ce acest controller nu defineste nici un action, orice cerere pentru acest controller va genera o exceptie.

class SiteController extends CController
{
}

1. Rute

Controller-ele si action-urile sunt identificate prin ID-uri. ID-ul controller are formatul cale/catre/xyz care corespunde fisierului fizic al controller-ului protected/controllers/cale/catre/XyzController.php, where the token xyz should be replaced by actual names (ex. post corespunde cu protected/controllers/PostController.php). ID-ul action este numele metodei action fara prefixul action. De exemplu, daca o clasa controller contine o metoda cu numele actionEdit, atunci ID-ul este edit.

Nota: Inainte de versiunea 1.0.3, ID-ul controller-ului era in formatul cale.catre.xyz in loc de cale/catre/xyz.

Utilizatorii cer un anumit controller si un anumit action prin intermediul unui route (ruta). Route este format prin concatenarea unui ID controller si al unui ID action separate prin slash (/). De exemplu, ruta post/edit se refera la controllerul PostController si la action-ul edit. Si implicit, URL-ul http://hostname/index.php?r=post/edit va cere acest controller si acest action.

Nota: Implicit, rutele sunt case-sensitive. De la versiunea 1.0.1, este posibila crearea de rute case-insensitive prin setarea CUrlManager::caseSensitive cu valoarea false in configuratia aplicatiei. In modul case-insensitive, trebuie sa ne asiguram ca urmam conventia ca directoarele care contin fisierele cu clasele controller-ului sunt in lower case, si ca atat controller map cat si action map folosesc key-uri in lower case.

Incepand cu versiunea 1.0.3, o aplicatie poate contine module. Ruta pentru un action dintr-un controller din interiorul unui modul are formatul moduleID/controllerID/actionID. Pentru mai multe detalii, trebuie vazuta sectiunea despre module.

2. Instantierea Controller-ului

Cand CWebApplication analizeaza o cerere de la client, atunci este creata o instanta a unui controller. Se primeste, prin ruta, ID-ul controller-ului, iar aplicatia va folosi urmatoarele reguli pentru a determina ce clasa controller este si unde este localizat fisierul fizic al clasei.

 • Daca este specificat CWebApplication::catchAllRequest, va fi creat un controller pe baza acestei proprietati, iar ID-ul de controller primit de la client va fi ignorat. Aceasta este situatia cand dorim sa aducem aplicatia in modul de mentenanta, offline sau invizibila in Web in spatele unei pagini statice.

 • Daca ID-ul este gasit in CWebApplication::controllerMap, configuratia controller-ului care este precizata acolo va fi folosita pentru a crea instanta controller-ului.

 • Daca ID-ul este in formatul 'cale/catre/xyz', numele clasei controller-ului se presupune ca esteXyzControllersi fisierul fizic al clasei esteprotected/controllers/cale/catre/XyzController.php. De exemplu, un ID de controlleradmin.userar conduce la clasaUserControllersi la fisierul fizicprotected/controllers/admin/UserController.php`. Daca fisierul fizic al clasei nu exista, atunci se genereaza CHttpException 404.

In cazul in care modulele sunt folosite (posibil incepand cu versiunea 1.0.3), procesul de mai sus este un pic diferit. In particular, aplicatia va verifica daca ID-ul se refera la un controller din interiorul unui modul, si daca da, atunci va fi creata intai instanta modulului respectiv, iar apoi va fi creata instanta controller-ului.

3. Action

Dupa cum am mentionat anterior, un action poate fi definit ca metoda al carei nume incepe cu cuvantul action. O modalitate mai avansata de a defini o clasa action este prin a cere controller-ului sa instantieze clasa action atunci cand este ceruta. Aceasta permite reutilizarea usoara in alte proiecte a clasei action, clasa action fiind independenta in felul acesta de aplicatia curenta.

Pentru a defini o noua clasa action, facem urmatoarele:

class UpdateAction extends CAction
{
  public function run()
  {
    // aici intra logica action
  }
}

Pentru ca acest action sa fie vizibil de catre controller, suprascriem metoda actions() din clasa controller-ului:

class PostController extends CController
{
  public function actions()
  {
    return array(
      'edit'=>'application.controllers.post.UpdateAction',
    );
  }
}

Mai sus, am folosit alias-ul application.controllers.post.UpdateAction pentru a specifica faptul ca fisierul fizic al clasei action este protected/controllers/post/UpdateAction.php.

Daca concepem action-urile fiind clase, putem sa organizam aplicatia modular. De exemplu, urmatoarea structura de directoare poate fi folosita pentru a organiza codul pentru controllere:

protected/
  controllers/
    PostController.php
    UserController.php
    post/
      CreateAction.php
      ReadAction.php
      UpdateAction.php
    user/
      CreateAction.php
      ListAction.php
      ProfileAction.php
      UpdateAction.php

4. Filter

Filter (filtru) este o bucata de cod care poate fi executata inainte si/sau dupa ce un action al unui controller a fost executat. De exemplu, un filtru de control de acces poate fi executat, pentru a se asigura ca utilizatorul este autentificat inainte de a executa action-ul cerut; sau un filtru de performanta poate fi folosit inainte si dupa executia unui action, pentru a masura timpul de executie al action-ului.

Un action poate avea mai multe filtre. Filtrele sunt executate in ordinea in care apar in lista de filtre. Un filtru poate sa interzica executia celorlalte filtre ramase si a action-ului.

Un filtru poate fi definit ca metoda in clasa controller-ului. Numele metodei trebuie sa inceapa cu filter. De exemplu, daca exista metoda filterAccessControl atunci se defineste un filtru cu numele accessControl. Metoda filtru trebuie sa fie in forma urmatoare:

public function filterAccessControl($filterChain)
{
  ...
  // se apeleaza $filterChain->run() pentru a continua filtrarea si executia action-ului
}

$filterChain este o instanta a clasei CFilterChain si reprezinta o lista de filtre asociate cu action-ul cerut. In interiorul filtrului, putem apela $filterChain->run() pentru a continua filtrarea si executia action-ului.

Dar un filtru poate sa fie si o instanta a clasei CFilter sau a unei clase derivate. Urmatorul cod defineste o clasa noua de filtru:

class PerformanceFilter extends CFilter
{
  protected function preFilter($filterChain)
  {
    // cod executat inainte de executia action-ului
    return true; // daca action-ul nu trebuie executat trebuie returnat false
  }
 
  protected function postFilter($filterChain)
  {
    // cod de executat dupa ce action-ul este executat
  }
}

Pentru a aplica filtre action-urilor, trebuie sa suprascriem metoda CController::filters(). Metoda ar trebui sa returneze un array cu configuratia filtrului. De exemplu:

class PostController extends CController
{
  ......
  public function filters()
  {
    return array(
      'postOnly + edit, create',
      array(
        'application.filters.PerformanceFilter - edit, create',
        'unit'=>'microsecunde',
      ),
    );
  }
}

Codul de mai sus specifica doua filtre: postOnly si PerformanceFilter. Filtrul postOnly este definit ca metoda (metoda filtru corspunzatoare este definita deja in CController); filtrul PerformanceFilter este definit printr-o clasa. Aliasul application.filters.PerformanceFilter ne spune calea unde gasim fisierul fizic al clasei: protected/filters/PerformanceFilter. Filtrul PerformanceFilter are nevoie de un array pentru a isi initializa valorile proprietatilor. Aici, proprietatea unit din filtrul PerformanceFilter va fi initializata cu 'microsecunde'.

Folosind operatorii plus si minus, putem specifica la ce action-uri ar trebui aplicat (sau nu) un filtru. In codul de mai sus, filtrul postOnly va fi aplicat action-urilor edit si create, in timp ce filtrul PerformanceFilter ar trebui aplicat la toate action-urile CU EXCEPTIA action-urilor edit si create. Daca nu apare nici plus nici minus in configuratia filtrului, atunci filtrul va fi aplicat tuturor action-urilor.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !