0 follower

Buforowanie stron

Buforowanie stron odnosi się do buforowania zawartości całej strony. Buforowanie strony może występować w różnych miejscach. Na przykład poprzez wybór odpowiedniego nagłówka strony, przeglądarka może buforować stronę wyświetlaną w ograniczonym czasie. Aplikacja sieciowa sama może również przechowywać zawartość strony w buforze. W tym podpunkcie skupimy się na tym drugim przypadku.

Buforowanie strony może być rozpatrywane jako specjalny przypadek buforowania fragmentarycznego. Ponieważ zawartość strony często generowana jest poprzez zastosowanie układu do widoku, nie zadziała proste wywołanie beginCache() oraz endCache() w układzie. Powodem tego jest to, że układ jest stosowany wewnątrz metody CController::render() po tym jak zawartość widoku jest przetwarzana.

Aby zbuforować całą stronę, powinniśmy pominąć wywołanie akcji generującej zawartość strony. Możemy użyć COutputCache jako filtr akcji aby wykonać to zadanie. Następujący kod pokazuje jak skonfigurować filtr buforu:

public function filters()
{
  return array(
    array(
      'COutputCache',
      'duration'=>100,
      'varyByParam'=>array('id'),
    ),
  );
}

Powyższa konfiguracja filtru spowoduje, że filtr będzie zastosowany do wszystkich akcji w kontrolerze. Możemy ograniczyć go, do jednej lub więcej akcji tylko poprzez zastosowanie operatora dodawania. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji filtry.

Wskazówka: Możemy użyć klasę COutputCache jako filtr ponieważ dziedziczy ona po klasie CFilterWidget, co oznacza, że jest ona zarówno widżetem oraz filtrem. W rzeczy samej, sposób w jaki widżet działa jest bardzo podobny do filtru: widżet (filtr) rozpoczyna się zanim zamknięta zawartość (akcja) jest przetwarzana i widżet (filtr) kończy po tym jak zamknięta zawartość (akcja) jest przetwarzana.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !