0 follower

Робота з формами

Збір даних користувача із використанням HTML форм — одне із основних завдань у розробці веб-додатків. Крім безпосереднього проектування форми, розробник повинен заповнити цю форму наявними даними або значеннями за замовчуванням, перевірити введені дані, відобразити відповідні повідомленням у випадку некоректності даних вводу, а також зберегти дані, наприклад, у базу даних. Yii суттєво спрощує цей процес за рахунок своєї MVC архітектури.

Робота із формами в Yii, як правило, включає в себе наступні кроки:

  1. Створення класу моделі даних, яка відображає поля для вводу;
  2. Створення дії контролера, код якої буде оброблювати дані, відправлені із форми;
  3. Створення форми у файлі представлення, асоційованого із дією контролера.

Далі ми докладно опишемо кожний із цих кроків.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !