0 follower

Модель

Модель (model) — це екземпляр класу CModel або класу, успадкованого від нього. Модель використовується для зберігання даних або застосовних до них бізнес-правил.

Модель представляє собою окремий обʼєкт даних. Це може бути запис таблиці бази данних або HTML-форма з полями для вводу даних. Кожне поле обʼєкту даних представляється атрибутом моделі. Кожний атрибут має мітку та може бути перевірений на коректність, використовуючи набір правил.

Yii надає два типи моделей: модель форми та Active Record. Обидва типи являються розширенням базового класу CModel.

Модель форми — це екземпляр класу CFormModel. Вона використовується для зберігання даних, введенних користувачем. Як правило, ми отримуємо ці дані, обробляємо, а потім позбавляємося від них. Наприклад, на сторінці авторизації модель такого типу може бути використана для представлення інформації про імʼя користувача та пароль. Детальній опис роботи з формами приведено у розділі Робота з формами.

Active Record (AR) — це шаблон проектування, який використовується для абстрагування доступу до бази даних у обʼєктно-орієнтованій формі. Кожен обʼєкт AR являє собою екземпляр класу CActiveRecord або класу, успадкованого від нього, та представляє окремий рядок у таблиці бази даних. Поля цього рядку відповідають властивостям AR-обʼєкту. Детальніше з AR-моделлю можна ознайомитись у розділі Active Record.

У розділі Кращі практики MVC ви знайдете рекомендації щодо правильного використання моделей.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !