0 follower

Обробка помилок

Yii надає повноцінний функціонал обробки помилок на базі механізму обробки помилок у РНР 5. У момент надходження запиту користувача створюється екземпляр додатка, який реєструє метод handleError для обробки попереджень і повідомлень, а також метод handleException для обробки неспійманих винятків. Таким чином, якщо у процесі виконання додатка виникають попередження, повідомлення РНР або неспіймані винятки, один із обробників помилок отримає керування і запустить необхідну процедуру обробки помилок.

Підказка: Реєстрація обробників помилок здійснюється у конструкторі додатка шляхом виклику функцій РНР set_exception_handler та set_error_handler. Якщо ви не хочете, щоб Yii обробляв помилки і винятки, у вхідному скрипті встановіть значення false константам YII_ENABLE_ERROR_HANDLER та YII_ENABLE_EXCEPTION_HANDLER.

За замовчуванням, метод handleError (або handleException) викликає подію onError (або onException). Якщо помилка (або виняток) не обробляється обробником події, він звертається по допомогу до компоненту додатка errorHandler.

1. Виклик винятків

Виклик винятків у Yii нічим не відрізняється від виклику звичайного винятку РНР. У разі необхідності, виклик винятку здійснюється наступним чином:

throw new ExceptionClass('ExceptionMessage');

Yii визначає три класи для винятків: CException, CDbException та CHttpException. CException — типовий клас винятку. CDbException представляє виняток, викликані деякими операціями бази даних. CHttpException відповідає за винятки, які відображаються кінцевому користувачеві, і містить властивість statusCode, що відповідає коду стану НТТР. Клас винятку визначає також яким чином відображається помилка. Про це буде розказано нижче.

Підказка: Виклик винятку CHttpException — це простий спосіб повідомити про помилки, викликаних невірними діями користувача. Наприклад, якщо користувач вказує в адресі URL невірний ідентифікатор запису, для відображення помилки 404 (сторінка не знайдена) ми можемо виконати наступну дію:

// якщо ідентифікатора запису не існує
throw new CHttpException(404,'Зазначений запис не знайдено');

2. Відображення помилок

У момент, коли компонент додатка CErrorHandler отримує помилку, вибирається відповідне представлення для її відображення. Якщо передбачається, що повідомлення про помилку повинно відображатися кінцевим користувачам, наприклад CHttpException, то використовується представлення з імʼям errorXXX, де XXX відповідає коду стану НТТР (400, 404, 500 і т.д.). Якщо ж це внутрішня помилка і відображатися вона повинна тільки розробникам, використовується подання з імʼям exception. В останньому випадку буде відображений весь стек викликів, а також вказівку на рядок виникнення помилки.

Інфо: Якщо додаток запускається в виробничому режимі, всі помилки, включаючи внутрішні, відображаються з використанням представлення errorXXX. Це зроблено з міркувань безпеки, оскільки стек виклику може містити важливу інформацію. У цьому випадку для виявлення причин виникнення помилки необхідно використовувати протокол помилок.

CErrorHandler здійснює пошук файлу, відповідного представлення, у наступному порядку:

 1. WebRoot/themes/ThemeName/views/system: папка системних представлень поточної теми оформлення;

 2. WebRoot/protected/views/system: папка системних представлень додатка, яка використовується за замовчуванням;

 3. yii/framework/views: папка стандартних системних представлень, що надаються фреймворком.

Отже, якщо нам необхідно змінити зовнішній вигляд повідомлень, ми можемо просто створити файли представлень помилок в папці системних представлень додатку або теми. Кожен файл представлення — це звичайний РНР-скрипт, що складається переважно з HTML-коду. Докладніше з цим можна розібратися, просто вивчивши використовувані за замовчуванням файли, розташовані в папці фреймворка з імʼям view.

3. Управління відображенням помилок у дії контролера

Yii дозволяє використовувати дію контролера для відображення помилок. Для цього необхідно задати обробник помилок в налаштуваннях додатка:

return array(
  …
  'components'=>array(
    'errorHandler'=>array(
      'errorAction'=>'site/error',
    ),
  ),
);

Вище ми задали маршрут site/error, що веде до дії error контролера SiteController, властивості CErrorHandler::errorAction. Якщо необхідно, можна використовувати інший маршрут.

Код дії error повинен виглядати приблизно так:

public function actionError()
{
  if($error=Yii::app()->errorHandler->error)
    $this->render('error', $error);
}

Спочатку ми отримуємо детальну інформацію про помилку із CErrorHandler::error. Якщо вона не порожня — відображаємо її в представленні error. Інформація, що отримується з CErrorHandler::error є масивом, що містить наступні дані:

 • code: код відповіді HTTP (наприклад, 403 або 500);
 • type: тип відповіді (наприклад, CHttpException або PHP Error);
 • message: текст повідомлення;
 • file: імʼя PHP-скрипта, у якому виникла помилка;
 • line: номер рядка, на якій виникла помилка;
 • trace: стек викликів помилки;
 • source: частина коду, де виникла помилка.

Підказка: Перевірка CErrorHandler::error на пусте значення робиться, тому що дія error може бути викликана користувачем безпосередньо. Так як ми передаємо масив $error представленню, він буде автоматично розгорнутий у окремі змінні, тому ми можемо звертатися до них безпосередньо, як $code або $type.

4. Протоколювання повідомлень

Якщо виникає помилка, то відповідне повідомлення з рівнем error завжди вноситься у лог. У випадку, якщо помилка — результат попередження або повідомлення РНР, повідомленню привласнюється категорія php, якщо ж помилка викликана не спійманим винятком, повідомленню привласнюється категорія exception.ExceptionClassName (у випадку CHttpException до категорії додається код стану). Для відслідковування помилок, що виникають у процесі виконання додатку, можна використовувати функціонал журналювання.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !