0 follower

Консольні додатки

Консольні додатки головним чином використовуються для виконання вторинних або фонових завдань, таких як генерація коду, компіляція пошукового індексу, відправлення повідомлень електронної пошти і т.д. Yii надає інструмент для розробки консольних додатків, дотримуючись обʼєктно-орієнтованого підходу. Він дозволяє консольному додатку отримати доступ до ресурсів, які використовує основний веб-додаток (наприклад, до бази даних).

1. Огляд

Кожне консольне завдання представленк ​​в Yii як команда. Консольна команда описується у класі, успадкованому від CConsoleCommand.

Після використання yiic webapp для створення початкового прототипу додатка, в protected будуть два файла:

 • yiic — скрипт для Linux/Unix;
 • yiic.bat — скрипт для Windows.

В консолі можна ввести наступні команди:

cd protected
yiic help

Після введення буде відображено перелік всіх доступних команд на даний момент. За замовчуванням, це команди, що надаються Yii (так звані системні команди) і команди, розроблені для конкретних додатків (так звані користувальницькі команди).

Для отримання довідки по команді можна запустити

yiic help <імʼя-команди>

Для запуску команди використовується наступний формат:

yiic <імʼя-команди> [параметри…]

2. Створення команд

Консольні команди знаходяться у файлах з класами в папці, зазначеної в CConsoleApplication::commandPath. За умовчанням це protected/commands.

Клас консольної команди повинен бути успадкований від CConsoleCommand. Імʼя класу повинно бути вигляду XyzCommand, де Xyz відповідає імені команди, перша буква якого приведена до верхнього регістру. Наприклад, команда sitemap повинна використовувати клас SitemapCommand. Імена консольних команд реєстрозалежні.

Підказка: Конфігуруючи CConsoleApplication::commandMap, можна при бажанні змінити порядок іменування і розташування класів команд.

Для створення нової команди необхідно або реалізувати метод CConsoleCommand::run(), чи одне або декілька дій (будуть описані далі).

При введенні консольної команди додаток запускає метод CConsoleCommand::run(). Консольні параметри передаються методам відповідно із наступним заголовком:

public function run($args) { ... }

де $args — додаткові параметри, передані із командного рядка.

Усередині консольної команди для отримання доступу до примірника консольного додатку можна використовувати Yii::app(). Через отриманий примірник можна звертатися до різних компонентів, таких як зʼєднання з базою даних (Yii::app()->db). Наскільки можна судити, це дуже схоже на звичайний веб-додаток.

Інформація: Починаючи з версії 1.1.1 можна створювати глобальні команди, які використовуються всіма додатками. Для цього визначається змінна оточення YII_CONSOLE_COMMANDS і в її значення записується шлях до директорії з класами глобальних консольних команд.

3. Дія консольної команди

Примітка: Дана можливість доступна починаючи з версії 1.1.5.

Часто в консольній команді потрібно працювати із різними параметрами. Частина з них можуть бути обовʼязковими, а частина ні. Також може знадобитися реалізувати субкоманди для виконання різних підзадач. Все це спрощується при використанні дій.

Дія консольної команди — метод в її класі. Імʼя методу повинно бути вигляду actionXyz, де Xyz відповідає імені дії і першою літерою, приведеною до верхнього регістру. Наприклад, метод actionIndex задає дію з імʼям index.

Для того, щоб запустити певну дію, використовується наступний формат команди:

yiic <імʼя-команди> <імʼя-дії]> --параметр1=значення1 --параметр2=значення2 ...

Додаткові пари імʼя-значення передаються методу дії як іменовані параметри. Значення опції xyz відповідає параметру $xyz методу дії. Наприклад, якщо ми визначимо наступний клас команди:

class SitemapCommand extends CConsoleCommand
{
  public function actionIndex($type, $limit=5) { ... }
  public function actionInit() { ... }
}

То все наступні консольні команди викличуть actionIndex('News', 5):

yiic sitemap index --type=News --limit=5

// $limit приймає значення за замовчуванням
yiic sitemap index --type=News

// $limit приймає значення за замовчуванням
// Так як 'index' — дія за замовчуванням, ми можемо опустити імʼя дії.
yiic sitemap --type=News

// порядок опцій не важливий
yiic sitemap index --limit=5 --type=News

Якщо значення опції не вказано (тобто --type замість --type=News), відповідному параметру дії буде присвоєно значення true.

Примітка: Альтернативні формати вказівки опцій, такі як --type News або -t News не підтримуються.

Якщо оголосити параметр як масив, він зможе прийняти масив значень:

public function actionIndex(array $types) { ... }

Щоб передати масив значень необхідно вказати одну і ту ж опцію кілька разів:

yiic sitemap index --types=News --types=Article

Команда, наведена вище, запустить actionIndex(array('News', 'Article')).

Починаючи з версії 1.1.6, Yii дозволяє використовувати анонімні параметри дій і глобальні опції.

Анонімні параметри — це параметри командного рядка, які не є опціями. Наприклад, в команді yiic sitemap index --limit=5 News зустрічається анонімний параметр із значенням News. Іменований параметр (опція) limit приймає значення, рівне 5.

Для того, щоб використовувати анонімні параметри, дія повинна описати параметр з іменем $args:

public function actionIndex($limit=10, $args=array()) {...}

У масиві $args будуть міститися всі доступні значення анонімних параметрів.

Глобальні опції — це параметри командного рядка, загальні для всіх дій команди. Приміром, нам може знадобитися для команди з декількома діями завести загальну опцію verbose. Звичайно, можна визначити параметр $verbose для кожної дії, але краще задати його public свойством класу команди, що автоматично зробить verbose глобальною опцією:

class SitemapCommand extends CConsoleCommand
{
  public $verbose=false;
  public function actionIndex($type) {...}
}

Наведений код дозволяє використовувати опцію verbose:

yiic sitemap index --verbose=1 --type=News

4. Код повернення

Примітка: можливість вказати код повернення у консольній команді зʼявилася у версії 1.1.11.

При автоматичному запуску консольних команд, наприклад, по cron або використовуючи сервер безперервної інтеграції, важливо знати, чи завершилося виконання команди з помилкою чи ні. Якраз для цього і призначені коди повернення.

Дані коди є цілочисельними значеннями від 0 до 254 (даний інтервал заданий у PHP), де 0 повертається в разі успіху, а всі інші значення використовуються для різних помилок.

Як у методі run(), так і в діях команди ви можете повернути ціле число. Воно буде використано у якості коду повернення.

Приклад:

if (/* помилка */) {
  return 1; // виходимо з кодом 1
}
// … різний код …
return 0; // все добре, виходимо з кодом 0

Коли немає значення повернення, додаток завершить роботу з кодом 0.

5. Налаштування консольного додатка

За замовчуванням, якщо додаток створюється з використанням yiic webapp, конфігурація консольного додатка знаходиться у protected/config/console.php. Як і конфігурація веб-додатки, даний файл є PHP-скриптом, що повертає масив з початковими значеннями примірника консольного додатку. Тобто у даному файлі можна задати будь-яку public властивість CConsoleApplication.

Так як консольні команди часто створюються для підтримки веб-додатку, потрібно використовувати ті ж ресурси (такі, як зʼєднання з БД), що використовуються у веб-додатку. Це можна зробити, налаштувавши відповідні компоненти в конфігурації консольного додатку:

return array(
  ......
  'components'=>array(
    'db'=>array(
      ......
    ),
  ),
);

Формат конфігурації дуже схожий на той, що використовується у веб-додатку, так як і CConsoleApplication і CWebApplication успадковують один і той же базовий клас.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !