0 follower

Silniki szablonów

Yii domyślnie używa PHP jako języka szablonów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby skonfigurować wsparcie dla innych silników renderujących widok, takich jak Twig lub Smarty, dostępnych w postaci rozszerzeń.

Komponent view jest odpowiedzialny za renderowanie widoków. Aby dodać niestandardowy silnik szablonów, należy skonfigurować komponent jak poniżej:

[
  'components' => [
    'view' => [
      'class' => 'yii\web\View',
      'renderers' => [
        'tpl' => [
          'class' => 'yii\smarty\ViewRenderer',
          //'cachePath' => '@runtime/Smarty/cache',
        ],
        'twig' => [
          'class' => 'yii\twig\ViewRenderer',
          'cachePath' => '@runtime/Twig/cache',
          // Tablica ustawień twig:
          'options' => [
            'auto_reload' => true,
          ],
          'globals' => ['html' => '\yii\helpers\Html'],
          'uses' => ['yii\bootstrap'],
        ],
        // ...
      ],
    ],
  ],
]

W powyższym przykładzie zarówno Smarty jak i Twig są gotowe do użycia w plikach widoków. Aby dodać te rozszerzenia w projekcie, należy zmodyfikować dodatkowo plik composer.json poprzez dopisanie w wymaganiach (require):

"yiisoft/yii2-smarty": "~2.0.0",
"yiisoft/yii2-twig": "~2.0.0",

Po zapisaniu pliku można zainstalować rozszerzenia uruchamiając komendę composer update --prefer-dist z konsoli.

Szczegóły na temat każdego z powyższych silników szablonów dostępne są w ich dokumentacjach:

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !