0 follower

Pamięć podręczna

Mechanizmy wykorzystujące pamięć podręczną pozwalają na poprawienie wydajności aplikacji sieciowej w tani i efektywny sposób. Zapisanie statycznych danych w pamięci podręcznej, zamiast generowania ich od podstaw przy każdym wywołaniu, pozwala na znaczne zaoszczędzenie czasu odpowiedzi aplikacji.

Zapis pamięci podręcznej może odbywać się na wielu poziomach i w wielu miejscach aplikacji. Po stronie serwera, na niskim poziomie, można wykorzystać pamięć podręczną do zapisania podstawowych danych, takich jak zbiór informacji o najnowszych artykułach pobieranych z bazy danych. Na wyższym poziomie, pamięci podręcznej można użyć do przechowania części bądź całości strony www, na przykład w postaci rezultatu wyrenderowania listy ww. najświeższych artykułów. Po stronie klienta, pamięć podręczna HTTP przeglądarki może zapisać zawartość ostatnio odwiedzonej strony.

Yii wpiera wszystkie te mechanizmy zapisu w pamięci podręcznej:

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !