0 follower

Obsługa błędów

Podczas obsługi żądania RESTfulowego API, w przypadku wystąpienia błędu w zapytaniu użytkownika lub gdy stanie się coś nieprzewidywanego z serwerem, możesz po prostu rzucić wyjątkiem, aby powiadomić użytkownika, że coś poszło nieprawidłowo. Jeśli możesz zidentyfikować przyczynę błędu (np. żądany zasób nie istnieje), powinieneś rozważyć rzucenie wyjątkiem razem z odpowiednim kodem statusu HTTP (np. NotFoundHttpException odpowiada statusowi o kodzie 404). Yii wyśle odpowiedź razem z odpowiadającym jej kodem i treścią statusu HTTP. Yii dołączy również do samej odpowiedzi zserializowaną reprezentację wyjątku. Przykładowo:

HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Sun, 02 Mar 2014 05:31:43 GMT
Server: Apache/2.2.26 (Unix) DAV/2 PHP/5.4.20 mod_ssl/2.2.26 OpenSSL/0.9.8y
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{
  "name": "Not Found Exception",
  "message": "The requested resource was not found.",
  "code": 0,
  "status": 404
}

Poniższa lista zawiera kody statusów HTTP, które są używane przez Yii REST framework:

 • 200: OK. Wszystko działa w porządku.
 • 201: Zasób został poprawnie stworzony w odpowiedzi na żądanie POST. Nagłówek Location zawiera URL kierujący do nowoutworzonego zasobu.
 • 204: Żądanie zostało poprawnie przetworzone, ale odpowiedź nie zawiera treści (jak w przypadku żądania DELETE).
 • 304: Zasób nie został zmodyfikowany. Można użyć wersji przetrzymywanej w pamięci podręcznej.
 • 400: Nieprawidłowe żądanie. Może być spowodowane przez wiele czynników po stronie użytkownika, takich jak przekazanie nieprawidłowych danych JSON, nieprawidłowych parametrów akcji, itp.
 • 401: Nieudana autentykacja.
 • 403: Autoryzowany użytkownik nie ma uprawnień do danego punktu końcowego API.
 • 404: Żądany zasób nie istnieje.
 • 405: Niedozwolona metoda. Sprawdź nagłówek Allow, aby poznać dozwolone metody HTTP.
 • 415: Niewspierany typ mediów. Żądany typ zawartości lub numer wersji jest nieprawidłowy.
 • 422: Nieudana walidacja danych (dla przykładu w odpowiedzi na żądanie POST). Sprawdź treść odpowiedzi, aby poznać szczegóły błędu.
 • 429: Zbyt wiele żądań. Żądanie zostało odrzucone z powodu osiagnięcia limitu użycia.
 • 500: Wewnętrzny błąd serwera. To może być spowodowane wewnętrznymi błędami programu.

Modyfikowanie błędnej odpowiedzi

Czasem wymagane może być dostosowanie domyślnego formatu błędnej odpowiedzi. Dla przykładu, zamiast używać różnych statusów HTTP dla oznaczenia różnych błędów, można serwować zawsze status 200 i dodawać prawidłowy kod statusu HTTP jako część struktury JSON w odpowiedzi, jak pokazano to poniżej:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 02 Mar 2014 05:31:43 GMT
Server: Apache/2.2.26 (Unix) DAV/2 PHP/5.4.20 mod_ssl/2.2.26 OpenSSL/0.9.8y
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{
  "success": false,
  "data": {
    "name": "Not Found Exception",
    "message": "The requested resource was not found.",
    "code": 0,
    "status": 404
  }
}

Aby osiągnąć powyższy efekt, należy skonfigurować odpowiedź na event beforeSend dla komponentu response w aplikacji:

return [
  // ...
  'components' => [
    'response' => [
      'class' => 'yii\web\Response',
      'on beforeSend' => function ($event) {
        $response = $event->sender;
        if ($response->data !== null && Yii::$app->request->get('suppress_response_code')) {
          $response->data = [
            'success' => $response->isSuccessful,
            'data' => $response->data,
          ];
          $response->statusCode = 200;
        }
      },
    ],
  ],
];

Powyższy kod zreformatuje odpowiedź (zarówno typu sukces jak i błąd), kiedy suppress_response_code zostanie przekazane jako parametr GET.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !