0 follower

Testy jednostkowe

Uwaga: Ta sekcja jest w trakcie tworzenia.

Test jednostkowy weryfikuje poprawność działania pojedynczej jednostki kodu. W programowaniu zorientowanym obiektowo najbardziej podstawową jednostką kodu jest klasa. Test jednostkowy musi sprawdzić, czy każda z metod interfejsu klasy działa poprawnie tj. czy przy zadanych różnych parametrach wejściowych metoda zwraca spodziewane rezultaty. Testy jednostkowe są zazwyczaj tworzone przez osoby, które piszą klasy poddawane tym testom.

Testy jednostkowe w Yii są oparte o PHPUnit oraz, opcjonalnie, Codeception, zatem zalecane jest, aby zapoznać się z ich dokumentacją:

Uruchamianie testów jednostkowych dla podstawowego i zaawansowanego szablonu projektu

Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami dostępnymi w plikach apps/advanced/tests/README.md i apps/basic/tests/README.md.

Testy jednostkowe frameworka

Jeśli chcesz przeprowadzić testy jednostkowe na frameworku Yii przejdź do sekcji "Od czego zacząć projektowanie w Yii 2".

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !