0 follower

Przegląd

Za każdym razem kiedy aplikacja Yii obsługuje żądanie, przetwarza je w podobny sposób.

 1. Użytkownik wykonuje żądanie do skryptu wejściowego web/index.php.
 2. Skrypt wejściowy ładuje konfigurację aplikacji i tworzy instancję aplikacji, aby obsłużyć zapytanie.
 3. Aplikacja osiąga żądaną ścieżkę za pomocą komponentu żądania aplikacji.
 4. Aplikacja tworzy instancję kontrolera, który obsłuży żądanie.
 5. Kontroler tworzy instancję akcji i przetwarza filtry dla akcji.
 6. Jeżeli jakikolwiek filtr się nie wykona, akcja zostanie anulowana.
 7. Jeżeli wszystkie filtry przejdą, akcja zostaje wykonana.
 8. Akcja wczytuje model danych, być może z bazy danych.
 9. Akcja renderuje widok dostarczając go z modelem danych.
 10. Wyrenderowana zawartość jest zwracana do komponentu odpowiedzi aplikacji.
 11. Komponent odpowiedzi wysyła wyrenderowaną zawartość do przeglądarki użytkownika.

Cykl życia żądania

W tej sekcji opiszemy szczegóły dotyczące niektórych kroków przetwarzania żądania.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !