0 follower

Wersjonowanie

Cechą dobrego API jest jego wersjonowanie: zmiany i nowe funkcjonalności powinny być implementowane w nowych wersjach API, zamiast ciągłych modyfikacji jednej już istniejącej. W przeciwieństwie do aplikacji Web, nad którymi ma się pełną kontrolę zarówno po stronie klienta, jak i serwera, nad API zwykle nie posiada się kontroli po stronie klienta. Z tego powodu niezwykle istotnym jest, aby zachować pełną wsteczną kompatybilność (BC = backward compatibility), kiedy to tylko możliwe. Jeśli konieczne jest wprowadzenie zmiany, która może nie spełniać BC, należy wprowadzić ją w nowej wersji API, z kolejnym numerem. Istniejące klienty mogą wciąż używać starej, działającej wersji API, a nowe lub uaktualnione klienty mogą otrzymać nową funkcjonalność oferowaną przez kolejną wersję API.

Wskazówka: Zapoznaj się z Wersjonowaniem semantycznym, aby uzyskać więcej informacji na temat nazewnictwa numerów wersji.

Jedną z często spotykanych implementacji wersjonowania API jest dodawanie numeru wersji w adresach URL API. Dla przykładu https://example.com/v1/users oznacza punkt końcowy /users API w wersji 1.

Inną metodą wersjonowania API, która zyskuje ostatnio popularność, jest umieszczanie numeru wersji w nagłówkach HTTP żądania. Zwykle używa się do tego nagłówka Accept:

// poprzez parametr
Accept: application/json; version=v1
// poprzez dostarczany typ zasobu
Accept: application/vnd.company.myapp-v1+json

Obie metody mają swoje wady i zalety i wciąż prowadzone są dyskusje na ich temat. Poniżej prezentujemy strategię wersjonowania, która w praktyczny sposób łączy je obie:

 • Umieść każdą główną wersję implementacji API w oddzielnym module, którego ID odpowiada numerowi głównej wersji (np. v1, v2). Adresy URL API będą zawierały numery głównych wersji.
 • Wewnątrz każdej głównej wersji (i w związku z tym w każdym odpowiadającym jej module), użyj nagłówka HTTP Accept, aby określić pomniejszy numer wersji i napisz warunkowy kod odpowiadający temu numerowi.

Każdy moduł obsługujący główną wersję powinien zawierać klasy zasobów i kontrolerów odpowiednie dla tej wersji. W celu lepszego rozdzielenia zadań kodu, możesz trzymać razem zestaw podstawowych wspólnych klas zasobów i kontrolerów w jednym miejscu i rozdzielać go na podklasy w każdym module wersji. W podklasie implementujesz bazowy kod, taki jak Model::fields().

Struktura Twojego kodu może wyglądać jak poniższa:

api/
  common/
    controllers/
      UserController.php
      PostController.php
    models/
      User.php
      Post.php
  modules/
    v1/
      controllers/
        UserController.php
        PostController.php
      models/
        User.php
        Post.php
      Module.php
    v2/
      controllers/
        UserController.php
        PostController.php
      models/
        User.php
        Post.php
      Module.php

Konfiguracja Twojej aplikacji mogłaby wyglądać następująco:

return [
  'modules' => [
    'v1' => [
      'class' => 'app\modules\v1\Module',
    ],
    'v2' => [
      'class' => 'app\modules\v2\Module',
    ],
  ],
  'components' => [
    'urlManager' => [
      'enablePrettyUrl' => true,
      'enableStrictParsing' => true,
      'showScriptName' => false,
      'rules' => [
        ['class' => 'yii\rest\UrlRule', 'controller' => ['v1/user', 'v1/post']],
        ['class' => 'yii\rest\UrlRule', 'controller' => ['v2/user', 'v2/post']],
      ],
    ],
  ],
];

Rezultatem powyższego kodu będzie skierowanie pod adresem https://example.com/v1/users do listy użytkowników w wersji 1, podczas gdy https://example.com/v2/users pokaże użytkowników w wersji 2.

Dzięki podziałowi na moduły, kod różnych głównych wersji może być dobrze izolowany, ale jednocześnie wciąż możliwe jest ponowne wykorzystanie wspólnego kodu poprzez wspólną bazę klas i dzielonych zasobów.

Aby prawidłowo obsłużyć pomniejsze numery wersji, możesz wykorzystać funkcjonalność negocjatora zawartości dostarczaną przez behavior contentNegotiator. Ustawi on właściwość yii\web\Response::$acceptParams, kiedy już zostanie ustalone, który typ zasobów wspierać.

Przykładowo, jeśli żądanie jest wysłane z nagłówkiem HTTP Accept: application/json; version=v1, po negocjacji zawartości yii\web\Response::$acceptParams będzie zawierać wartość ['version' => 'v1'].

Bazując na informacji o wersji w acceptParams, możesz napisać obsługujący ją warunkowy kod w miejscach takich jak akcje, klasy zasobów, serializatory, itp., aby zapewnić odpowiednią funkcjonalność.

Ponieważ pomniejsze wersje z definicji wymagają zachowania wstecznej kompatybilności, w kodzie nie powinno znaleźć się zbyt wiele miejsc, gdzie numer wersji będzie sprawdzany. W przeciwnym wypadku możliwe, że konieczne będzie utworzenie kolejnej głównej wersji API.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !