0 follower

Klasy pomocnicze

Uwaga: Ta sekcja jest w trakcie tworzenia.

Yii jest wyposażone w wiele klas upraszczających pisanie często wykorzystywanych zadań w kodzie, takich jak manipulowanie ciągami znaków bądź tablicami, generowanie kodu HTML, itp. Te pomocnicze klasy znajdują się w przestrzeni nazw yii\helpers i wszystkie są klasami statycznymi (czyli zawierają wyłącznie statyczne właściwości i nie powinny być tworzone ich instancje).

Aby skorzystać z klasy pomocnicznej, należy bezpośrednio wywołać jedną z jej statycznych metod, jak w przykładzie poniżej:

use yii\helpers\Html;

echo Html::encode('Test > test');

Uwaga: W celu zapewnienia możliwości dostosowania klas pomocniczych do własnych potrzeb, Yii rozdziela każdą z ich wbudowanych wersji na dwie klasy: podstawę (np. BaseArrayHelper) i klasę właściwą (np. ArrayHelper). Kiedy chcesz użyć klasy pomocnicznej, powinieneś korzystać wyłącznie z jej właściwej wersji i nigdy nie używać bezpośrednio podstawy.

Wbudowane klasy pomocnicze

Poniższe wbudowane klasy pomocnicze dostępne są w każdym wydaniu Yii:

 • ArrayHelper
 • Console
 • FileHelper
 • FormatConverter
 • Html
 • HtmlPurifier
 • Imagine (poprzez rozszerzenie yii2-imagine)
 • Inflector
 • Json
 • Markdown
 • StringHelper
 • Url
 • VarDumper

Dostosowywanie klas pomocniczych do własnych potrzeb

Aby zmodyfikować wbudowaną klasę pomocniczną (np. ArrayHelper), należy stworzyć nową klasę rozszerzającą odpowiednią podstawę (np. BaseArrayHelper) i nazwać ją identycznie jak jej wersja właściwa (np. ArrayHelper), łącznie z zachowaniem jej przestrzeni nazw. Ta klasa może następnie zostać użyta do zastąpienia oryginalnej implementacji we frameworku.

Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób zmodyfikować metodę merge() klasy ArrayHelper:

<?php

namespace yii\helpers;

class ArrayHelper extends BaseArrayHelper
{
  public static function merge($a, $b)
  {
    // zmodyfikowana wersja metody
  }
}

Klasę należy zapisać w pliku o nazwie ArrayHelper.php, który może znajdować się w dowolnym odpowiednim folderze, np. @app/components.

Następnie dopisujemy poniższą linijkę kodu w skrypcie wejściowym aplikacji po fragmencie dołączającym plik yii.php, dzięki czemu autoloader klas Yii załaduje zmodyfikowaną wersję klasy pomocniczej zamiast oryginalnej:

Yii::$classMap['yii\helpers\ArrayHelper'] = '@app/components/ArrayHelper.php';

Należy pamiętać o tym, że modyfikowanie klasy pomocniczej jest użyteczne tylko w przypadku, gdy chcemy zmienić domyślny sposób działania jej metody. W przypadku dodawania do aplikacji dodatkowych funkcjonalności, lepszym pomysłem jest stworzenie całkowicie nowej, osobnej klasy pomocniczej.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !