0 follower

Dalsze kroki

Jeśli przebyłeś już cały dział "Pierwsze kroki", powinieneś mieć utworzoną kompletną aplikację Yii. Podczas tego procesu, nauczyłeś się jak zaimplementować zwykle niezbędne funkcjonalności, takie jak zbieranie danych od użytkownika wykorzystując formularz HTML, odczytywanie danych z bazy danych oraz wyświetlanie ich wraz ze stronicowaniem. Nauczyłeś się również jak korzystać z Gii i generować kod automatycznie. Używanie Gii zmienia proces rozwoju Twojej aplikacji w tak proste zadanie, jak uzupełnienie formularza.

Ta sekcja podsumuje dostępne zasoby Yii, które pomogą Ci być bardziej produktywnym podczas używania frameworka.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !