0 follower

Tworzenie własnej struktury aplikacji

Uwaga: Ta sekcja jest w trakcie tworzenia.

Podstawowy i zaawansowany szablon projektu jest w pełni wystarczający w większości przypadków, ale czasem może zajść potrzeba stworzenia własnego szablonu, na bazie którego tworzony będzie projekt.

Szablony projektów w Yii to po prostu repozytoria zawierające plik composer.json i zarejestrowane jako paczki Composera. Każde repozytorium może stać sie taką paczką, dzięki czemu można je zainstalować wywołując komendę Composera create-project.

Ponieważ stworzenie nowego szablonu projektu od podstaw jest pracochłonne, łatwiej po prostu użyć jednego z gotowych szablonów jako bazy. W tym przykładzie skorzystamy z podstawowego szablonu.

Kopia podstawowego szablonu projektu

Pierwszym krokiem jest wykonanie kopii podstawowego szablonu Yii z repozytorium Git:

git clone git@github.com:yiisoft/yii2-app-basic.git

Po zakończeniu pobierania plików repozytorium, można skasować folder .git wraz z zawartością, ponieważ wprowadzonych przez nas zmian nie zamierzamy wysyłać z powrotem.

Modyfikacja plików

Następnie należy zmodyfikować plik composer.json, aby opisywał nasz szablon. Zmień wartości name (nazwa), description (opis), keywords (słowa kluczowe), homepage (strona domowa), license (licencja), i support (wsparcie) na takie, które odpowiadają nowemu szablonowi. Zmodyfikuj również require, require-dev, suggest i wszelkie inne opcje zgodnie z wymaganiami.

Uwaga: W pliku composer.json użyj parametru writable znajdującego się w elemencie extra, aby określić uprawnienia dla plików, które zostaną ustawione po utworzeniu aplikacji na podstawie szablonu.

Następnie należy zmodyfikować właściwą strukturę i zawartość aplikacji, aby stanowiły domyślną początkową wersję dla projektów. Na samym końcu zmodyfikuj plik README, aby pasował do szablonu.

Tworzenie paczki

Nowy szablon umieść w odpowiadającym mu repozytorium Git. Jeśli zamierzasz udostępnić go jako open source, Github jest najlepszym miejscem do tego celu. Jeśli jednak nie przewidujesz współpracy z innymi nad swoim szablonem, dowolne repozytorium Git będzie odpowiednie.

Następnie należy zarejestrować swoją paczkę dla Composera. Dla publicznie dostępnych szablonów paczkę należy zarejestrować w serwisie Packagist. Z prywatnymi szablonami sprawa jest trochę bardziej skomplikowana - instrukcję, jak to zrobić, znajdziesz w dokumentacji Composera.

Użycie szablonu

Tylko tyle jest wymagane, aby stworzyć nowy szablon projektu Yii. Teraz już możesz rozpocząć pracę nad świeżym projektem, używając swojego szablonu, za pomocą komend:

composer global require "fxp/composer-asset-plugin:^1.4.1"
composer create-project --prefer-dist --stability=dev mojafirma/yii2-app-fajna nowy-projekt

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !