0 follower

Використання шаблонізаторів

За замовчуванням, Yii використовує PHP в якості мови шаблонів, але ви можете налаштувати Yii для підтримки інших шаблонізаторів, таких як Twig або Smarty, які доступні в якості розширеннь.

Компонент View відповідає за рендиренг видів. Ви можете додати користувальницький шаблон, шляхом зміни конфігурації поведінки цього компонента:

[
  'components' => [
    'view' => [
      'class' => 'yii\web\View',
      'renderers' => [
        'tpl' => [
          'class' => 'yii\smarty\ViewRenderer',
          //'cachePath' => '@runtime/Smarty/cache',
        ],
        'twig' => [
          'class' => 'yii\twig\ViewRenderer',
          'cachePath' => '@runtime/Twig/cache',
          // Array of twig options:
          'options' => [
            'auto_reload' => true,
          ],
          'globals' => ['html' => '\yii\helpers\Html'],
          'uses' => ['yii\bootstrap'],
        ],
        // ...
      ],
    ],
  ],
]

У наведеному вище коді, як Smarty так і Twig налаштовані так, щоб використовуватись файлами представлень. Але для того, щоб підключити ці розширення у ваш проект, вам також необхідно змінити файл composer.json, щоб включити їх:

"yiisoft/yii2-smarty": "~2.0.0",
"yiisoft/yii2-twig": "~2.0.0",

Цей код потрібно додати у розділ require файлу composer.json. Після внесення цих змін і збереження файлу, ви можете встановити розширення, виконавши команду composer update --prefer-dist через командний рядок.

Для отримання детальної інформації про використання конкретного шаблонізатора, будь ласка, зверніться до його документації:

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !