0 follower

Робота з формами

В даному розділі буде описано як створити нову сторінку з формою для отримання даних від користувачів. На сторінці буде розміщена форма з полями, де можна буде вказати ім’я та адресу електронної пошти. Після отримання цих двох фрагментів інформації від користувача, сторінка відобразить введені значення знову для підтвердження.

Для досягнення даної цілі, крім створення дії і двох представлень, ви також створите модель.

В даному керівництві ви дізнаєтесь як:

 • створити модель для даних, введених користувачем через форму;
 • оголосити правила перевірки введених даних;
 • створити HTML-форму в представленні.

Створення моделі

Дані, отримувані від користувача, будуть представлятись моделлю класу EntryForm як показано нижче, який зберігатиметься у файлі models/EntryForm.php. Детальніше про присвоєння імен файлам класів читайте в розділі Автозавантаження класів.

<?php

namespace app\models;

use Yii;
use yii\base\Model;

class EntryForm extends Model
{
  public $name;
  public $email;

  public function rules()
  {
    return [
      [['name', 'email'], 'required'],
      ['email', 'email'],
    ];
  }
}

Даний клас успадкований від класу yii\base\Model, який є складовою частиною фреймворку і зазвичай використовується для роботи з даними форм.

Інформація: Клас yii\base\Model використовується як батьківський клас для класів моделей, які не асоційовані з таблицями бази даних. Клас yii\db\ActiveRecord зазвичай є батьківським для класів моделей, що відповідають таблицям бази даних.

Клас EntryForm містить дві публічні властивості name та email, які використовуються для зберігання даних, вказаних користувачем. Він також містить метод rules(), який повертає набір правил перевірки даних. Правила перевірки, оголошені у вищезазначеному коді означають наступне:

 • поля name і email обов’язкові для заповнення;
 • поле email повинно містити правильну адресу електронної пошти.

Якщо об’єкт EntryForm заповнений даними користувача, то для їх перевірки ви можете викликати метод цього об’єкту validate(). У випадку невдалої перевірки властивість hasErrors дорівнюватиме true. За допомогою errors можна дізнатись, які саме помилки перевірки виникли.

<?php
$model = new EntryForm();
$model->name = 'Qiang';
$model->email = 'bad';
if ($model->validate()) {
  // Все добре!
} else {
  // Невдача!
  // Використовуйте $model->getErrors()
}

Створення дії

Далі необхідно створити дію entry в контролері site, яка буде використовувати нову модель. Процес створення та використання дій описано у розділі Говоримо "Привіт".

<?php

namespace app\controllers;

use Yii;
use yii\web\Controller;
use app\models\EntryForm;

class SiteController extends Controller
{
  // ...наявний код...

  public function actionEntry()
  {
    $model = new EntryForm();

    if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $model->validate()) {
      // дані в $model успішно перевірені

      // тут робимо щось корисне з $model ...
 
      return $this->render('entry-confirm', ['model' => $model]);
    } else {
      // або сторінка відображається вперше, або ж є помилка в даних
      return $this->render('entry', ['model' => $model]);
    }
  }
}

Дія спочатку створює об’єкт EntryForm. Потім вона намагається заповнити модель даними із масиву $_POST, доступ до якого забезпечується в Yii за допомогою yii\web\Request::post(). Якщо модель успішно заповнена, тобто користувач відправив дані з HTML-форми, то для перевірки даних буде викликаний метод validate().

Інформація: Yii::$app являє собою глобально доступний екземпляр-одинак додатка (singleton). Одночасно це є Service Locator, який надає компоненти, типу request, response, db і так далі для доступу до специфічної функціональності. У вищезазначеному коді для доступу до даних з $_POST був використаний компонент екземпляру додатка request.

Якщо все гаразд, дія зобразить представлення entry-confirm, яке покаже користувачу вказані ним дані. Якщо дані не передані або містять помилки, буде зображено представлення entry з HTML-формою та повідомленнями про присутні помилки перевірки даних.

Примітка: У цьому дуже простому прикладі ми просто відобразили сторінку підтвердження відправлення даних. На практиці, ви повинні розглянути використання refresh() або redirect() для уникнення проблеми повторного відправлення даних форми.

Створення представлення

На завершення, створюємо два файли представлення з іменами entry-confirm і entry, котрі зображаються дією entry з минулого підрозділу.

Представлення entry-confirm просто зображає ім’я та адресу електронної пошти. Воно мусить бути збережене у файлі views/site/entry-confirm.php.

<?php
use yii\helpers\Html;
?>
<p>Ви вказали наступну інформацію:</p>

<ul>
  <li><label>Ім’я</label>: <?= Html::encode($model->name) ?></li>
  <li><label>Адреса електронної пошти</label>: <?= Html::encode($model->email) ?></li>
</ul>

Представлення entry відображає HTML-форму. Воно мусить бути збережене у файлі views/site/entry.php.

<?php
use yii\helpers\Html;
use yii\widgets\ActiveForm;
?>
<?php $form = ActiveForm::begin(); ?>

  <?= $form->field($model, 'name') ?>

  <?= $form->field($model, 'email') ?>

  <div class="form-group">
    <?= Html::submitButton('Надіслати', ['class' => 'btn btn-primary']) ?>
  </div>

<?php ActiveForm::end(); ?>

Для побудови HTML-форми представлення використовує потужний віджет ActiveForm. Методи begin() і end() виводять відкриваючий і закриваючий теги форми відповідно. Між цими викликами створюються поля для заповнення за допомогою метода field(). Першим іде поле "name", другим — "email". Далі для генерування кнопки відправлення даних викликається метод yii\helpers\Html::submitButton().

Спробуємо

Щоб побачити, як це працює, відкрийте в браузері наступний URL:

https://hostname/index.php?r=site%2Fentry

Ви побачите сторінку з формою і двома полями для заповнення. Перед кожним полем є надпис, який вказує, яку саме інформацію слід вказувати. Якщо ви натиснете на кнопку відправлення даних без самих даних або якщо вкажете адресу електронної пошти в невірному форматі, то ви побачите повідомлення про помилку біля кожного проблемного поля.

Форма з помилками перевірки

Після введення вірних даних і їх відправлення, ви побачите нову сторінку з даними, які щойно вказали.

Підтвердження введених даних

Як працює вся ця "магія"

Ви можливо здивовані роботою HTML-форми поза лаштунками, тому що може здаватись магічним те, як зображається підпис до кожного поля та виводяться повідомлення про помилки при некоректному заповненні й те що все це відбувається без перезавантаження сторінки.

Так, початкова перевірка даних дійсно проходить на стороні клієнта за допомогою JavaScript, і повторно перевіряється на стороні сервера (PHP). yii\widgets\ActiveForm достатньо продуманий, щоб взяти правила перевірки, які ви оголосили в EntryForm, перетворити їх в JavaScript код і використовувати його для проведення перевірки. На випадок, якщо в браузері буде вимкнено JavaScript перевірка проходить і на стороні сервера, як показано в методі actionEntry(). Це дає впевненість в тому, що дані коректні за будь-яких обставин.

Увага: Перевірка даних на стороні клієнта - це зручність, яка забезпечує краще сприйняття користувачем. Перевірка на стороні сервера завжди обов’язкова, не зважаючи на клієнтську.

Підписи для полів генеруються методом field(), на основі імен властивостей моделі. Наприклад, підпис Name генерується для властивості name.

Ви можете модифікувати підписи в межах представлення наступним чином:

<?= $form->field($model, 'name')->label('Ваше ім’я') ?>
<?= $form->field($model, 'email')->label('Ваша адреса електронної пошти') ?>

Інформація: У Yii є велика кількість віджетів, які дозволяють швидко будувати складні та динамічні представлення. Як ви дізнаєтесь пізніше, розробляти нові віджети доволі просто. Багато із представлень можна винести у віджети, щоб використовувати їх повторно в інших частинах і тим самим спростити розробку в майбутньому.

Підсумок

В даному розділі ви випробували кожну частину шаблона проектування MVC. Ви дізналися, як створити клас моделі для репрезентації даних, вказаних користувачем, і як перевіряти ці дані.

Також ви дізналися, як отримувати дані від користувачів та як повертати їх для відображення у браузері. Ця задача може займати багато часу в процесі розробки. Yii надає потужні віджети, які роблять задачу максимально простою.

В наступному розділі ви дізнаєтесь як працювати з базами даних, що необхідно в більшості додатків.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !