0 follower

Робота з базами даних

Цей розділ описує, як створити нову сторінку, яка буде відображати дані країни, отримані з таблиці country бази даних. Для цього, вам необхідно буде налаштувати зʼєднання з базою даних, створити клас Active Record, визначити дію та створити представлення.

В даному розділі ви дізнаєтесь як:

 • налаштувати зʼєднання з базою даних;
 • визначити клас Active Record;
 • запитувати дані за допомогою класу Active Record;
 • відображати дані у представленні із розділенням на сторінки.

Зверніть увагу, що для того, щоб закінчити цей розділ, ви повинні мати базові знання і досвід використання баз даних. Зокрема, ви повинні знати, як створювати бази даних та як виконувати SQL-запити за допомогою клієнтських додатків баз даних.

Підготовка бази даних

Для початку, створіть базу даних yii2basic, з якої і будете надалі отримувати дані. Ви можете створити базу даних SQLite, MySQL, PostgreSQL, MSSQL або Oracle, Yii має вбудовану підтримку для багатьох баз даних. Для простоти, у подальшому описі будемо вважати що використовується MySQL.

Далі, створіть таблицю country у базі даних, і внесіть декілька зразків даних. Можете використати наступний SQL-запит, як приклад:

CREATE TABLE `country` (
 `code` CHAR(2) NOT NULL PRIMARY KEY,
 `name` CHAR(52) NOT NULL,
 `population` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

INSERT INTO `country` VALUES ('AU','Australia',24016400);
INSERT INTO `country` VALUES ('BR','Brazil',205722000);
INSERT INTO `country` VALUES ('CA','Canada',35985751);
INSERT INTO `country` VALUES ('CN','China',1375210000);
INSERT INTO `country` VALUES ('DE','Germany',81459000);
INSERT INTO `country` VALUES ('FR','France',64513242);
INSERT INTO `country` VALUES ('GB','United Kingdom',65097000);
INSERT INTO `country` VALUES ('IN','India',1285400000);
INSERT INTO `country` VALUES ('RU','Russia',146519759);
INSERT INTO `country` VALUES ('US','United States',322976000);

На даний момент, у вас є база даних yii2basic і таблиця country з трьома колонками, що містить десять рядків даних.

Налаштування підключення до БД

Перш ніж продовжити, переконайтеся, що у вас встановлено розширення PHP PDO та драйвер PDO для вашої БД (наприклад pdo_mysql для MySQL). Це є основною вимогою, якщо ваш додаток використовує реляційну базу даних.

Коли вони встановлені, відкрийте файл config/db.php і змініть параметри для відповідності вашій БД. За замовчуванням, файл містить наступне:

<?php

return [
  'class' => 'yii\db\Connection',
  'dsn' => 'mysql:host=localhost;dbname=yii2basic',
  'username' => 'root',
  'password' => '',
  'charset' => 'utf8',
];

Файл конфігурації config/db.php є типовим інструментом налаштування на основі файлів. Даний файл конфігурації визначає параметри, які необхідні для створення та ініціалізації екземпляру yii\db\Connection, через який ви можете робити SQL-запити до зазначеної бази даних.

З’єднання з БД, описане вище, може бути доступне в коді додатка за допомогою виразу Yii::$app->db.

Інформація: Файл конфігурації config/db.php буде включений до конфігурації головного додатка config/web.php, який визначає як має бути проініціалізований екземпляр додатку. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до розділу Конфігурації.

Створення Active Record

Для репрезентації та отримання даних з таблиці country створіть похідний від Active Record клас з іменем Country, і збережіть його в файл models/Country.php.

<?php

namespace app\models;

use yii\db\ActiveRecord;

class Country extends ActiveRecord
{
}

Клас Country наслідує yii\db\ActiveRecord. Вам не потрібно писати ніякого коду всередині нього! Всього лише за допомогою описаного вище коду, Yii самостійно вгадає відповідне імʼя таблиці з імені класу.

Інформація: Якщо неможливо отримати прямої відповідності імені класу до імені таблиці, ви можете перевизначити метод yii\db\ActiveRecord::tableName(), щоб точно задати відповідне імʼя таблиці.

Використовуючи клас Country, ви можете легко маніпулювати даними з таблиці country, як показано у цих фрагментах коду:

use app\models\Country;

// отримати всі рядки з таблиці country і відсортувати їх по "name"
$countries = Country::find()->orderBy('name')->all();

// отримати рядок, по основному ключу "US"
$country = Country::findOne('US');

// відобразити "United States"
echo $country->name;

// змінити назву країни на "U.S.A." і зберегти в БД
$country->name = 'U.S.A.';
$country->save();

Інформація: Active Record є потужним засобом для доступу і управління даними бази даних в обʼєктно-орієнтованому стилі. Ви можете знайти більш детальну інформацію в розділі Active Record. Крім того, ви також можете взаємодіяти з базою даних, використовуючи для доступу метод передачі даних нижнього рівня під назвою Data Access Objects.

Створення дії

Щоб відобразити дані про країну кінцевим користувачам, необхідно створити нову дію. Замість розміщення нової дії у контролері site, який ви використовували в попередніх розділах, є сенс створити новий контролер спеціально для всіх дій, пов’язаних з даними країн. Створіть новий контролер з іменем CountryController і дію index, як показано нижче:

<?php

namespace app\controllers;

use yii\web\Controller;
use yii\data\Pagination;
use app\models\Country;

class CountryController extends Controller
{
  public function actionIndex()
  {
    $query = Country::find();

    $pagination = new Pagination([
      'defaultPageSize' => 5,
      'totalCount' => $query->count(),
    ]);

    $countries = $query->orderBy('name')
      ->offset($pagination->offset)
      ->limit($pagination->limit)
      ->all();

    return $this->render('index', [
      'countries' => $countries,
      'pagination' => $pagination,
    ]);
  }
}

Збережіть цей код у файл controllers/CountryController.php.

Дія index викликає метод Country::find(). Цей метод Active Record будує запит до бази даних і отримує всі дані з таблиці country. Щоб обмежити кількість країн, які будуть отримуватись в кожному запиті, сам запит розділяється на сторінки, за допомогою об’єкта yii\data\Pagination. Об’єкт Pagination служить двом цілям:

 • Встановлює директиви offset і limit для SQL-запиту так, щоб він повертав лише одну сторінку даних за один раз (не більше 5 рядків на сторінці).
 • Використовується у представленнях для відображення пейджера, який складається із переліку кнопок переходу по сторінках, про що буде описано у наступному підрозділі.

Наприкінці, дія index формує представлення з іменем index та передає до нього дані по країнах із інформацією про посторінкове розділення.

Створення представлення

В директорії views створіть спочатку під-директорію country. Цей каталог буде використовуватись для всіх представлень контролера country. В директорії views/country, створіть файл з іменем index.php, що містить наступне:

<?php
use yii\helpers\Html;
use yii\widgets\LinkPager;
?>
<h1>Країни</h1>
<ul>
<?php foreach ($countries as $country): ?>
  <li>
    <?= Html::encode("{$country->name} ({$country->code})") ?>:
    <?= $country->population ?>
  </li>
<?php endforeach; ?>
</ul>

<?= LinkPager::widget(['pagination' => $pagination]) ?>

Дане представлення містить дві секції для відображення даних про країни. У першій частині, відображаються передані дані про країни у вигляді невпорядкованого списку HTML. У другій частині, віджет yii\widgets\LinkPager з використанням інформації про нумерацію сторінок. Віджет LinkPager відображається у вигляді переліку кнопок. При натисканні на будь-якій з них будуть виводитись дані країн для відповідної сторінки.

Спробуємо

Щоб побачити як весь вищезазначений код працює, відкрийте в браузері наступний URL:

https://hostname/index.php?r=country%2Findex

Перелік країн

Спочатку, ви побачите сторінку з переліком пʼяти країн. Нижче країн, ви побачите пейджер з чотирма кнопками. Якщо ви натиснете на кнопку "2", ви побачите сторінку з іншими пʼятьма країнами з бази даних: другу сторінку записів. Придивившись більш уважно, ви побачите, що URL в браузері також змінюється на

https://hostname/index.php?r=country%2Findex&page=2

За лаштунками, Pagination надає всю необхідну функціональність для розділення набору даних на сторінки:

 • Спочатку, Pagination представляє першу сторінку, яка відображає країни запитом SELECT з умовою LIMIT 5 OFFSET 0. В результаті, будуть відображені перші знайдені пʼять країн.
 • Віджет LinkPager відображає кнопки сторінок з URL-адресами створеними за допомогою Pagination. URL-адреси будуть містити параметр запиту page, який представляє різні номери сторінок.
 • Якщо натиснути кнопку "2", новий запит для маршруту country/index спрацьовує і обробляється. Pagination зчитає параметр page з URL-запиту і встановить для поточної сторінки номер 2. Таким чином, новий запит до БД буде мати умову LIMIT 5 OFFSET 5 і поверне наступні пʼять країн для відображення.

Підсумок

В цьому розділі ви дізналися, як працювати з базою даних. Ви також дізналися, як вибирати і відображати дані на сторінках за допомогою yii\data\Pagination і yii\widgets\LinkPager.

У наступному розділі ви дізнаєтеся, як використовувати потужний інструмент генерування коду, що називається Gii, який допоможе вам швидко створювати деякі часто необхідні функції, такі як Create-Read-Update-Delete (CRUD) операції для роботи з даними в таблицях баз даних. Насправді, код, який ви щойно написали, в Yii можливо автоматично згенерувати за допомогою інструменту Gii.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !