0 follower

Консольні додатки

Окрім багатьох можливостей для побудови веб-додатків, Yii також має повноцінну підтримку консольних додатків, які в основному використовуються для реалізації фонових або супроводжувальних задач, які необхідно виконати для веб-сайту.

Структура консольного додатка дуже подібна до структури веб-додатка Yii. Він складається з одного або декількох класів yii\console\Controller, які у середовищі консолі часто називають "командами". Кожний контролер може також мати одну або декілька дій, так само як і веб-контролери.

Обидва шаблони проекту вже мають консольний додаток у комплекті. Ви можете запустити його, викликавши скрипт yii, який розміщений у базовій директорії додатка. Це дасть вам перелік доступних команд, коли ви запускаєте його без будь-яких додаткових параметрів:

Виконання команди ./yii для відображення довідки

Як видно на знімку екрану, Yii має вже визначений набір команд, які є доступними "з коробки":

 • AssetController - Дозволяє вам комбінувати та стискати ваші файли JavaScript і CSS. Ви можете дізнатись більше про цю команду у розділі Ресурси.
 • CacheController - Дозволяє вам оновити кеш додатка.
 • FixtureController - Керує завантаженням та вивантаженням даних фікстур для цілей тестування. Ця команда описана більш детально у розділі тестування про фікстури.
 • HelpController - Надає довідкову інформацію про консольні команди, ця команда використовується за замовчуванням та виводить те, що ви побачили у вищенаведеному виводі.
 • MessageController - Здобуває повідомлення для перекладу з файлів коду. Щоб дізнатись більше про цю команду, будь ласка, зверніться до розділу Інтернаціоналізація.
 • MigrateController - Управляє міграціями додатка. Міграції баз даних описані більш детально у розділі про міграції баз даних.

Використання

Для виконання дії консольного контролера використовуйте наступний синтаксис:

yii <route> [--option1=value1 --option2=value2 ... argument1 argument2 ...]

У вищенаведеному прикладі, <route> означає маршрут до дії контролера. Опції будуть заповнювати властивості класу, а аргументи є параметрами для методу дії.

Наприклад, дія MigrateController::actionUp() з властивістю MigrateController::$migrationTable, що має значення migrations, та обмеженням у 5 міграцій може бути викликана так:

yii migrate/up 5 --migrationTable=migrations

Примітка: Коли використовуєте символ * в консолі, не забувайте замикати його в лапки, як "*", для запобігання його інтерпретування як спецсимволу shell-оболонки, який заміщується іменами файлів поточної директорії.

Вхідний скрипт

Вхідний скрипт консольного додатку є еквівалентним до файлу початкового завантаження index.php для веб-додатків. Консольний вхідний скрипт, як правило, називається yii, та розміщений у базовій директорії вашого додатку. Він містить код подібний до наступного:

#!/usr/bin/env php
<?php
/**
 * Yii console bootstrap file.
 */

defined('YII_DEBUG') or define('YII_DEBUG', true);

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
require __DIR__ . '/vendor/yiisoft/yii2/Yii.php';

$config = require __DIR__ . '/config/console.php';

$application = new yii\console\Application($config);
$exitCode = $application->run();
exit($exitCode);

Цей скрипт буде створено як частину вашого додатку; ви можете вільно змінювати його для відповідності вашим потребам. Значення константи YII_DEBUG може бути встановлено у false, якщо ви не хочете бачити стек трасування при помилці, і/або якщо ви хочете підвищити загальну швидкодію. І в базовому, і в розширеному шаблонах проекту у вхідному скрипті консольного додатку за замовчуванням включено режим налагодження для забезпечення більш дружнього до розробника середовища.

Конфігурація

Як видно у вищенаведеному коді, консольний додаток використовує свій власний файл конфігурації з іменем console.php. У цьому файлі ви можете налаштовувати різні компоненти додатка та властивості для консольного додатка зокрема.

Якщо ваш веб-додаток та консольний додаток мають багато спільних параметрів конфігурації з однаковими значеннями, ви можете відокремити спільні частини в окремий файл та включити цей файл до обох конфігурацій додатків (веб- та консольного). Ви можете побачити приклад цього у "розширеному" шаблоні проекту.

Підказка: Іноді, існує необхідність виконувати консольну команду, використовуючи конфігурацію додатка, яка відрізняється від заданої у вхідному скрипті. Наприклад, якщо ви хочете використати команду yii migrate для оновлення ваших тестових баз даних, які налаштовані кожна в окремому наборі тестів. Для динамічної зміни конфігурації просто вкажіть потрібний файл конфігурації додатка за допомогою опції appconfig, коли виконуєте команду:

yii <route> --appconfig=path/to/config.php ...

Створення власних консольних команд

Консольні контролер та дія

Консольна команда визначена класом контролера успадкованого від yii\console\Controller. У класі контролера визначаються одна або більше дій, які відповідають під-командам контролера. Всередині кожної дії міститься код, який реалізує відповідні завдання для окремої під-команди.

При виконанні команди необхідно вказати маршрут до дії контролера. Наприклад, маршрут migrate/create викликає під-команду, яка відповідає методу дії MigrateController::actionCreate(). Якщо маршрут, запропонований при виконанні, не містить ідентифікатора дії, то буде виконана стандартна дія (так само як у веб-контролері).

Опції

Через перевизначення методу yii\console\Controller::options() ви можете визначити опції, які будуть доступними для консольної команди (controller/actionID). Метод повинен повертати перелік публічних властивостей класу контролера. При виконанні команди можна задати значення опції, використовуючи синтаксис --OptionName=OptionValue. Це призначить значення OptionValue властивості OptionName класу контролера.

Якщо значення за замовчуванням для опції є масивом і ви задаєте цю опцію під час виконання команди, то значення опції буде перетворене у масив розділенням вхідного текстового рядка за комами.

Псевдоніми опцій

Починаючи із версії 2.0.8, консольна команда надає метод yii\console\Controller::optionAliases() для створення псевдонімів для опцій.

Щоб визначити псевдонім, потрібно перевизначити метод yii\console\Controller::optionAliases() у вашому контролері, наприклад:

namespace app\commands;

use yii\console\Controller;

class HelloController extends Controller
{
  public $message;
  
  public function options($actionID)
  {
    return ['message'];
  }
  
  public function optionAliases()
  {
    return ['m' => 'message'];
  }
  
  public function actionIndex()
  {
    echo $message . "\n";
  }
}

Тепер ви зможете використовувати наступний синтакс для запуску команди:

./yii hello -m=hola

Аргументи

Окрім опцій, команда також може приймати аргументи. Аргументи будуть передані як параметри до методу дії відповідно до запитуваної під-команди. Перший аргумент відповідає першому параметру, другий відповідає другому і т. д. Якщо при виклику команди надано не достатньо аргументів, то відповідним параметрам будуть призначені типові значення, якщо попередньо визначені. Якщо типове значення не визначено і не передано значення під час виконання, то команда буде завершена з помилкою.

Ви можете використовувати вказівку типу array для позначення аргументу, з яким потрібно обходитись як з масивом. Масив буде згенерований розділенням вхідного текстового рядку за комами.

Наступний приклад показує як оголошувати аргументи:

class ExampleController extends \yii\console\Controller
{
  // Команда "yii example/create test" викличе "actionCreate('test')"
  public function actionCreate($name) { ... }

  // Команда "yii example/index city" викличе "actionIndex('city', 'name')"
  // Команда "yii example/index city id" викличе "actionIndex('city', 'id')"
  public function actionIndex($category, $order = 'name') { ... }

  // Команда "yii example/add test" викличе "actionAdd(['test'])"
  // Команда "yii example/add test1,test2" викличе "actionAdd(['test1', 'test2'])"
  public function actionAdd(array $name) { ... }
}

Код виходу

Використання кодів виходу є найкращою практикою для розробки консольного додатку. Прийнято, якщо команда повертає 0, це означає, що все добре. Якщо команда повертає число більше за нуль, це вважається показником помилки. Повернуте число буде кодом помилки, яке потенційно може використовуватись для пошуку деталей про помилку. Наприклад, число 1, як правило, може означати невідому помилку, а усі коди вище можуть бути зарезервовані для специфічних випадків: помилки вводу, відсутні файли і так далі.

Для того, щоб ваша консольна команда повертала код виходу, просто поверніть ціле число з методу дії контролера:

public function actionIndex()
{
  if (/* деяка проблема */) {
    echo "A problem occurred!\n";
    return 1;
  }
  // щось виконується
  return 0;
}

Є декілька попередньо визначених констант, які ви можете використовувати:

 • Controller::EXIT_CODE_NORMAL зі значенням 0;
 • Controller::EXIT_CODE_ERROR зі значенням 1.

Хорошою практикою є визначення значущих констант для вашого контролера у випадку, якщо ви маєте більше типів помилок.

Форматування та кольори

Консоль Yii підтримує форматований вивід, який автоматично стане не форматованим, якщо він не підтримується терміналом, в якому виконується команда.

Виводити форматовані текстові рядки просто. Ось як вивести деякий жирний текст:

$this->stdout("Hello?\n", Console::BOLD);

Якщо необхідно побудувати текстовий рядок, динамічно комбінуючи декілька стилів, то найкраще використовувати ansiFormat:

$name = $this->ansiFormat('Alex', Console::FG_YELLOW);
echo "Hello, my name is $name.";

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !