0 follower

Czym jest Yii

Yii jest wysokowydajnym, komponentowym frameworkiem PHP przeznaczonym do tworzenia aplikacji webowych wielkiej skali. Umożliwia w maksymalnym stopniu wieloużywalność i może w znaczącym stopniu przyspieszyć proces tworzenia. Nazwa Yii (wymawiana jako Yee lub [ji:]) oznacza łatwy (ang. easy), wydajny (ang. efficient) i rozszerzalny (ang. extensible).

1. Wymagania

Aby uruchomić opartą o Yii aplikację webową, potrzebujesz serwera www wspierającego PHP w wersji 5.1.0 lub wyższej.

Dla developerów chcących używać Yii bardzo przydatne jest rozumienie technologii programowania obiektowego (OOP), ponieważ Yii jest czysto obiektowym frameworkiem.

2. Do czego najlepiej nadaje się Yii?

Yii jest frameworkiem ogólnego zastosowania i dlatego może być użyty do tworzenia niemal dowolnego rodzaju aplikacji webowych. Ponieważ jest lekki i wyposażony w wyrafinowane mechanizmy cache'ujące, szczególnie nadaje się do tworzenia aplikacji o dużym obciążeniu, takich jak portale, fora, systemy zarządzania treścią (CMS), systemy e-commerce, itp.

3. Jak wygląda Yii na tle innych frameworków?

Jak większość frameworków PHP Yii jest frameworkiem o architekturze MVC.

Yii przewyższa inne frameworki PHP w zakresie wydajności, ogromu funkcji i przejrzystości dokumentacji. Yii był od samego początku starannie projektowany aby nadawał się do tworzenia poważnych aplikacji webowych. Nie jest to produkt uboczny, powstały przy okazji innego projektu, ani też konglomerat powstały z prac osób trzecich. Jest rezultatem dużego doświadczenia autora w tworzeniu aplikacji webowych oraz jego badań i przemyśleń nad funkcjonowaniem najpopularniejszych frameworków i aplikacji.