0 follower

Nowe funkcjonalności

Ta strona zawiera streszczenie najważniejszych nowych funkcji wprowadzonych w każdym wydaniu Yii.

1. Wersja 1.0.8

  • Dodano wsparcie dla pobierania wartości wielokrotnie buforowanych w jendym czasie

  • Wprowadzono nowy, domyślny alias dla ścieżki głównej ext, który wskazuje na katalog zawierający wszystkie rozszerzenia stron trzecich.

2. Wersja 1.0.7

3. Wersja 1.0.6

4. Wersja 1.0.5