0 follower

Buforowanie fragmentaryczne

Buforowanie fragmentaryczne odnosi się do buforowania części strony. Na przykład, jeśli strona wyświetla podsumowanie rocznej sprzedaży w tabelce, możemy zachować tą tabelkę w buforze, aby wyeliminować czas potrzebny do jej wygenerowania dla każdego żądania.

Aby używać buforowania fragmentarycznego wywołujemy CController::beginCache() oraz CController::endCache() w pliku widoku kontrolera. Te dwie metody, odpowiednio, zaznaczają początek oraz koniec zawartości strony, która powinna zostać zbuforowana. Tak jak dla buforowania danych potrzebujemy ID do zidentyfikowania fragmentu, który będzie buforowany.

...pozostała zawartość HTML...
<?php if($this->beginCache($id)) { ?>
...zawartość, która będzie buforowana...
<?php $this->endCache(); } ?>
...pozostała zawartość HTML...

Powyżej, jeśli metoda beginCache() zwróci wartość false, zbuforowana zawartość będzie automatycznie wstawiona w tym miejscu; w przeciwnym przypadku, zawartość zawarta w wyrażeniu if będzie wykonana i zbuforowana kiedy metoda endCache() jest wywołana.

1. Opcje buforowania

Podczas wywoływania metody beginCache() możemy dostarczyć tablicy, jako drugiego parametru, zawierającej opcje buforowania w celu dostosowania do własnych potrzeb buforowania fragmentarycznego. Ze względu na fakt, że metody beginCache() oraz endCache() są wygodnymi wraperami widżetu
COutputCache, dlatego też, opcje buforowania mogą być wartościami początkowymi każdej z właściwości COutputCache.

Czas trwania

Prawdopodobni najbardziej znaną opcją jest czas trwania duration, która określa jak długo zawartość może pozostać poprawna dla bufora. Jest ona podobna do parametru wygasania metody CCache::set(). Następujący kod buforuje część zawartości na maksymalnie godzinę czasu:

...pozostała zawartość HTML...
<?php if($this->beginCache($id, array('duration'=>3600))) { ?>
...zawartość, która będzie cache'owana...
<?php $this->endCache(); } ?>
...pozostała zawartość HTML...

Jeśli nie ustalimy czasu trwania, będzie on domyślnie posiadał wartość 60, co oznacza, że zawartość będzie niepoprawna po 60 sekundach.

Zależność

Jak w buforowaniu danych część buforowanej zawartości, może także posiadać zależności. Na przykład, zawartość wyświetlanego postu, zależy od tego, czy został on zmodyfikowany, czy też nie.

Aby określić zależność ustawiamy opcję dependency, która może być zarówno obiektem implementującym interfejs ICacheDependency jak i tablicą konfiguracyjną, która może zostać użyta do generowania obiektu zależności. Następujący kod deklaruje część zawartości, zależną od zmian wartości w kolumnie lastModified:

...other HTML content...
<?php if($this->beginCache($id, array('dependency'=>array(
    'class'=>'system.caching.dependencies.CDbCacheDependency',
    'sql'=>'SELECT MAX(lastModified) FROM Post')))) { ?>
...zawartość, która będzie buforowana...
<?php $this->endCache(); } ?>
...other HTML content...

Uzmiennianie

Zawartość, która będzie buforowana, może zostać zmieniona odpowiednio do pewnych parametrów. Na przykład, profil osobisty, może wyglądać różnie dla różnych użytkowników. Buforując zawartość profilu, będziemy chcieli uzmiennić zbuforowaną kopię, odpowiednio do ID użytkowników. To essentially znaczy, że będziemy chcieli używać różnych ID podczas wołania metody beginCache().

Zamiast prosić dewelopera do uzmiennienie ID odpowiednio do pewnego wzorca, COutputCache posiada takie wbudowane funkcjonalności. Poniżej ich podsumowanie.

 • varyByRoute: ustawiając tą opcję na true, buforowana zawartość będzie uzmienniona odpowiednio do trasy. Dlatego, każda kombinacja żądanego kontrolera oraz akcji będzie posiadała oddzielnie zbuforowaną zawartość.

 • varyBySession: ustawiając tą opcję na true, możemy uzmiennić buforowaną zawartość odpowiednio do ID sesji. Dlatego też, każda sesja użytkownika może widzieć różną zawartość i wszystkie one są dostarczone z bufora.

 • varyByParam: ustawiając tą opcję jako tablicę nazw, możemy zawartość zbuforowaną uzmiennić odpowiednio do wartości parametrów GET. Na przykład, jeśli strona wyświetla zawartość posta, odpowiednio do parametru GET o nazwie id, możemy określić jako varyByParam tablicę array('id'), tak, że możemy zbuforować zawartość dla każdego posta. Bez takiej parametryzacji, będziemy mogli buforować pojedyncze posty.

 • varyByExpression: ustawiając tą opcję jako wyrażenie PHP, możemy zbuforowaną zawartość uzmiennić w zależności od wyniku wyrażenia PHP. Opcja ta jest dostępna od wersji 1.0.4.

Typy żądań

Czasami chcemy aby buforowanie fragmentaryczne było możliwe tylko dla konkretnych typów żądań. Na przykład, dla strony wyświetlającej formularz, chcemy buforować formularz tylko wtedy, gdy żądamy dostępu do niego po raz pierwszy (poprzez żądanie GET). Każde następne wyświetlenie formularza (poprzez żądanie POST) nie powinno być buforowane ponieważ formularz może zawierać dane wprowadzone przez użytkownika. Aby to zrobić, możemy określi opcję requestTypes:

...pozostała zawartość HTML...
<?php if($this->beginCache($id, array('requestTypes'=>array('GET')))) { ?>
...zawartość, która będzie buforowana...
<?php $this->endCache(); } ?>
...pozostała zawartość HTML...

2. Zagnieżdżone buforowanie

Buforowanie fragmentaryczne może być zagnieżdżone. Oznacza to, że buforowana część zawiera się wewnątrz większej części, która także jest buforowana. Na przykład, komentarze są buforowane w wewnętrznym buforze fragmentarycznym, a ono jest buforowane razem z zawartością postu w zewnętrznym buforze fragmentarycznym.

...pozostała zawartość HTML...
<?php if($this->beginCache($id1)) { ?>
...zewnętrzna zawartość, która będzie buforowana...
  <?php if($this->beginCache($id2)) { ?>
  ...wewnętrzna zawartość, która będzie buforowana...
  <?php $this->endCache(); } ?>
...zewnętrzna zawartość, która będzie buforowana...
<?php $this->endCache(); } ?>
...pozostała zawartość HTML...

Różne opcje buforowania mogą być ustawione dla zagnieżdżonych buforów. Na przykład, wewnętrzny bufor i zewnętrzny bufor w powyższym przykładzie, mogą mieć ustawione różne wartości długości trwania. Kiedy dane zbuforowane w zewnętrznym buforze są niepoprawne, wewnętrzny bufor może wciąż dostarczać poprawą, wewnętrzną część. Jednakże, nie jest to prawdą, jeśli sytuacja się odwróci. Jeśli zewnętrzny bufor zawiera poprawne dane, będzie on zawsze dostarczał zbuforowaną kopię, nawet jeśli zawartość w wewnętrznym buforze wygaśnie.