0 follower

Przebieg dewelopmentu

Mając opisane podstawy koncepcji Yii, pokażemy całościowy przebieg tworzenia aplikacji przy użyciu Yii. Przebieg ten zakłada, że sprawdziliśmy wymagania stawiane Yii tak samo, jak że przeprowadziliśmy analizę projektową dla aplikacji.

  1. Tworzenie szkieletu struktury katalogowej. Narzędzie yiic opisane w Pierwszej aplikacji w Yii może zostać użyte, aby przyśpieszyć ten krok.

  2. Konfigurowanie aplikacji. Robimy to poprzez modyfikowanie pliku konfiguracji aplikacji. Krok ten może również wymagać napisania pewnych komponentów aplikacji (np. komponentu użytkownika).

  3. Tworzenie klasy modelu dla każdego typu danych, którym będziemy zarządzać. Po raz kolejny narzędzie yiic może zostać użyte do wygenerowania klas rekordu aktywnego dla każdej interesującej nas tabeli bazy danych.

  4. Tworzenie klasy kontrolera dla każdego typu żądania użytkownika. Jak sklasyfikować żądania użytkownika w zależności od wymagań? Uogólniając, jeśli model klasy musi być udostępniony użytkownikowi, powinien powinien posiadać odpowiadającą mu klasę kontrolera. Narzędzie yiic pomoże również zautomatyzować ten krok.

  5. Implementowanie akcji oraz odpowiadających im widoków. To jest miejsce gdzie prawdziwa praca musi zostać wykonana.

  6. Konfigurowanie odpowiednich filtrów akcji w klasach kontrolera.

  7. Tworzenie tematów jeśli korzystanie z tematów jest wymagana.

  8. Tworzenie tłumaczeń komunikatów jeśli internacjonalizacja jest wymagana.

  9. Rozpoznawanie danych oraz widoków, które mogą być buforowane oraz stosowanie odpowiednich technik buforowania.

  10. Końcowy tuning oraz wdrożenie.

Dla każdego z powyższych kroków, może być konieczne stworzenie przypadków testowych i sprawdzenie ich.