0 follower

Bezpieczeństwo

1. Zabezpieczenie przed Cross-site Scripting

Cross-site scripting (znany jako XSS) występuje gdy aplikacja webowa otrzyma
złośliwe dane od użytkownika. Często atakujący wstrzykują skrypty JavaScript, VBScript, ActiveX, HTML, lub Flash do podatnych aplikacji w celu oszukania użytkowników aplikacji w celu uzyskania jego danych. Na przykład, źle zaprojektowany system forum, może wyświetlić dane wprowadzone przez użytkownika w poście forum bez żadnego sprawdzania.

Atakujący może wtedy wstrzyknąć kawałek złośliwego kodu JavaScript do postu, tak,
że gdy inni użytkownicy będą czytać ten post, JavaScript nieoczekiwanie zostanie uruchomiony na ich komputerze.

Jednym z najbardziej ważnych kroków, aby uchronić się przed atakami XSS jest sprawdzenie danych wprowadzonych przez użytkownika przed ich wyświetleniem. Aby osiągnąć ten cel, można przeprowadzić rozkodowanie HTML w danych wejściowych użytkownika. Jednakże, w pewnych sytuacjach rozkodowywanie HTML może być niepożądane, ponieważ dezaktywuje ono wszystkie tagi HTML.

Yii dołącza pracę wykonaną przez HTMLPurifier i dostarcza deweloperowi w postaci użytecznego komponentu nazwanego CHtmlPurifier, który zawiera HTMLPurifier. Komponent ten jest w stanie usunąć cały złośliwy kod przy użyciu dokładnie zbadanej, bezpiecznej białej listy i upewnić się, że filtrowana zawartość zgodna jest ze standardami.

Komponent CHtmlPurifier może być używany zarówno jako widżet jak i filtr. Gdy CHtmlPurifier jest używany jako widżet, będzie on oczyszczał zwartość wyświetlaną w jego ciele w widoku. Na przykład:

<?php $this->beginWidget('CHtmlPurifier'); ?>
...wyświetla tutaj zawartość wprowadzoną przez użytkownika...
<?php $this->endWidget(); ?>

2. Cross-site Request Forgery Prevention

Ataki Cross-Site Request Forgery (CSRF) występują kiedy złośliwa strona internetowa powoduje, iż przeglądarka internetowa użytkownika wykonuje niechcianą akcję na zaufanej stronie. Na przykład złośliwa strona internetowa posiada stronę zawierającą obrazek, którego tag src wskazuje nas stronę banku: http://bank.example/withdraw?transfer=10000&to=someone. Jeśli użytkownik, który posiada ciasteczko z danymi z logowania do strony bankowej odwiedzi tą złośliwą stronę, akcja przetransferowania 1000 dolarów to kogoś innego będzie wywołana. W przeciwieństwie do ataku XSS, ???TODO??? which exploits the trust a user has for a particular site, CSRF exploits the trust that a site has for a particular user.

Aby uchronić się przed atakami CSRF, ważnym jest

, it is important to abide to the rule that GET requests should only be allowed to retrieve data rather than modify any data on the server. And for POST requests, they should include some random value which can be recognized by the server to ensure the form is submitted from and the result is sent back to the same origin.

Yii implementuje system ochrony przed atakami CSRF w celu pokonania ataków opartych na żądaniach POST. Jest on oparty na przechowywaniu losowej wartości w ciasteczku i porównywaniu jej z wartością przekazywaną w żądaniu POST.

Domyślnie, ochrona przed atakami CSRF jest niedostępna. Aby ją udostępnić, skonfiguruj komponent aplikacji CHttpRequest w konfiguracji aplikacji w następujący sposób:

return array(
  'components'=>array(
    'request'=>array(
      'enableCsrfValidation'=>true,
    ),
  ),
);

Aby wyświetlić formularz, wywołaj metodę CHtml::form zamiast pisania tagów formularza HTML bezpośrednio w kodzie. Metoda CHtml::form osadzi wymaganą, losową wartość w ukrytym polu, tak, że będzie ona przekazana celem sprawdzenia, czy nie nastąpił atak CSRF.

3. Ochrona przed atakami wykorzystującymi ciasteczka (ang. Cookie Attack Prevention)

Ochrona ciasteczek przed atakami jest szczególnie ważna, ponieważ ID sesji jest zazwyczaj przechowywane w ciasteczkach. Jeśli ktoś może posiąść ID sesji, może właściwie posiąść wszystkie odpowiadające sesji informacje.

Istnieje kilka środków zaradczych, aby zapobiec atakom przy wykorzystaniu ciasteczek.

 • Aplikacja może używać SSL do utworzenia bezpiecznego kanału komunikacji i jedynie przekazywać ciasteczko identyfikujące przez połączenie HTTPS. Dlatego atakujący nie mogą odszyfrować zawartości przekazywanej w ciasteczku.
 • Wygaszaj sesje poprawnie, włączając w to wszystkie ciasteczka oraz tokeny sesji, w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa ataku.
 • Zapobiegaj atakom XSS, które powodują wykonanie samowolnie obcego kodu w przeglądarce użytkownika i odsłaniają zawartość jego ciasteczek.
 • Sprawdzaj zawartość ciasteczek i sprawdzaj czy ich zawartość nie została zmieniona.

Yii implementuje system sprawdzania poprawności ciasteczek, który chronik ciasteczka przed modyfikacjami. W szczególności wykonuje on sprawdzenie HMAC dla zawartości ciasteczek, jeśli sprawdzanie poprawności ciasteczek jest włączone.

Domyślnie sprawdzanie poprawności ciasteczek jest wyłączone. Aby je włączyć, skonfiguruj komponent aplikacji CHttpRequest w konfiguracji aplikacji w następujący sposób:

return array(
  'components'=>array(
    'request'=>array(
      'enableCookieValidation'=>true,
    ),
  ),
);

Aby używać systemu sprawdzania poprawności ciasteczek dostarczonego wraz z Yii, należy odczytywać zawartość ciasteczek poprzez kolekcję cookies zamiast bezpośrednio przez $_COOKIES:

// zwraca ciasteczko o określonej nazwie
$cookie=Yii::app()->request->cookies[$name];
$value=$cookie->value;
......
// wysyła ciasteczko
$cookie=new CHttpCookie($name,$value);
Yii::app()->request->cookies[$name]=$cookie;