0 follower

Przegląd

Rozszerzanie Yii jest powszednią czynnością podczas dewelopmentu. Na przykład, gdy piszesz nowy kontroler, rozszerzasz Yii poprzez dziedziczenie po klasie jego CController; gdy piszesz nowy widżet, dziedziczysz po CWidget lub istniejącej klasie widżetu. Jeśli rozszerzony kod jest przeznaczony do ponownego użycia przez innych deweloperów, nazywamy go rozszerzeniem (ang. extension).

Rozszerzenie zazwyczaj służy jednemu celu. W nazewnictwie Yii, można to sklasyfikować następująco:

  • komponent aplikacji
  • zachowanie
  • widżet
  • kontroler
  • akcja
  • filtr
  • komenda konsoli
  • walidator: jest komponentem dziedziczącym po klasie CValidator.
  • helper: jest klasą zwierającą wyłącznie metody statyczne. Wygląda on jakby globalne funkcje, używały klasy jako swojej przestrzeni nazw.
  • moduł: jest samowystarczającą jednostką aplikacji, która składa się z modeli, widoków, kontrolerów oraz innych komponentów wspierających. W wielu aspektach, moduł jest podobny do aplikacji. Główną różnicą jest to, że moduł znajduje się wewnątrz aplikacji. Na przykład, możemy mieć moduł, który dostarcza funkcjonalności zarządzania użytkownikami.

Rozszerzenie może być również komponentem, który nie należy do żadnej z wyżej wymienionych kategorii. W rzeczy samej, framework Yii jest starannie zaprojektowany, tak że niemal każda jego część kodu może być rozszerzona oraz dostosowana do indywidualnych potrzeb.