0 follower

Vad är Yii

Yii är ett högpresterande komponentbaserat PHP-ramverk för utveckling av storskaliga webbapplikationer. Det möjliggör maximal återanvändningsbarhet inom webbprogrammering och kan på ett signifikant sätt snabba upp utvecklingsprocessen. Namnet Yii (uttalas Yee eller /ji:/) står för lätt, effektivt och utbyggbart.

1. Systemkrav

För körning av en Yii-driven webbapplikation erfordras en webbserver som stöder PHP 5.1.0 eller senare.

För utvecklare som vill använda Yii, är förståelse för objektorienterad programmering (OOP) till stor hjälp, eftersom Yii är ett renodlat OOP-ramverk.

2. Till vad passar Yii bäst?

Yii är ett generiskt webbprogrammeringsramverk som kan användas till att utveckla så gott som alla sorters webbapplikationer. Eftersom det är lättviktigt och försett med sofistikerade cachningslösningar, lämpar det sig speciellt bra för utveckling av trafikintensiva applikationer som portaler, forum, innehållshanteringssystem (CMS), e-handelssystem etc.

3. Hur är Yii i jämförelse med andra ramverk?

I likhet med de flesta andra PHP-ramverk är Yii ett MVC-ramverk.

Yii överträffar andra PHP-ramverk genom att det är effektivt, finessrikt och tydligt dokumenterat. Yii är omsorgsfullt utformat från grunden för att passa till seriös utveckling av webbapplikationer. Det är varken en biprodukt av något projekt eller en sammanslagning av tredjepartsarbete. Det är resultatet av upphovsmannens rika erfarenhet från utveckling av webbapplikationer samt utforskning och reflektioner kring de populäraste webbprogrammeringsramverken och -applikationerna.