0 follower

Model

En model är en instans av CModel eller nedärvd klass. Modeller används till förvaring av data tillsammans med tillhörande affärsregler (business rules).

En modell representerar ett specifikt dataobjekt. Det kan vara en rad från en databas eller ett inmatningsformulär. Varje fält i dataobjektet representeras som ett attribut i modellen. Attributet har en etikett (label) och det kan valideras mot en uppsättning regler.

Yii implementerar två slags modeller: form model och active record. De är båda underklasser till den abstrakta basklassen CModel.

En form model är en instans av klassen CFormModel. Formulärmodellen används till förvaring av användarinmatad data. Sådan data brukar ofta samlas, användas och därefter slängas. Exempelvis kan en inloggningssida använda en formulärmodell till att representera information om användarnamn och lösen tillhandahållna av en slutanvändare. För fler detaljer hänvisas till Arbeta med formulär

Active Record (AR) är ett designmönster som används för att abstrahera åtkomst till databaser på ett objektorienterat sätt. Varje AR-objekt är en instans av klassen CActiveRecord eller nedärvd klass och det representerar en specifik rad i en databastabell. Fälten i raden/posten representeras som propertyn i AR- objektet. Detaljer om AR finns i Active Record.