0 follower

Konsolapplikationer

Konsolapplikationer används huvudsakligen av webbapplikationer till att utföra offline-arbete, så som kodgenerering, kompilering av sökindex, skicka mail, etc. Yii erbjuder ett ramverk för att skriva konsolapplikationer på ett objektorienterat och systematiskt sätt.

Yii representerar varje konsoluppgift i termer av kommando, och en konsolapplikations-instans används för att skicka ut en kommandorads-request till ett passande kommando. Applikationsinstansen skapas i ett startskript. För att utföra en konsol-uppgift, kör man helt enkelt det motsvarande kommandot från kommandoraden på följande sätt,

php entryScript.php CommandName Param0 Param1 ...

där CommandName refererar till kommandots namn, vilket inte är känsligt för skiftläge (case-insensitive), och Param0, Param1 och så vidare är parametrar som skall lämnas med till kommandoinstansen.

Startskriptet för en konsolapplikation är vanligtvis skrivet snarlikt det följande, inte olikt det som tillhör en webbapplikation,

defined('YII_DEBUG') or define('YII_DEBUG',true);
// include Yii bootstrap file
require_once('path/to/yii/framework/yii.php');
// create application instance and run
$configFile='path/to/config/file.php';
Yii::createConsoleApplication($configFile)->run();

Sedan skapar vi kommandoklasserna som skall ärva från och utvidga CConsoleCommand. Varje kommandoklass skall ha samma namn som dess kommandonamn, med tillägget Command. Till exempel, för att definiera ett email-kommando skall en EmailCommand-klass skrivas. Alla kommandoklassfiler bör placeras under commands, en underkatalog till applikationens rotkatalog.

Tips: Genom konfigurering av CConsoleApplication::commandMap kan man även ha kommandoklasser med andra namngivningskonventioner och placerade i andra kataloger.

Att skriva en kommandoklass involverar huvudsakligen implementering av metoden CConsoleCommand::run. Kommandoradsparametrar lämnas till denna metod i form av en array. Nedan följer ett exempel:

class EmailCommand extends CConsoleCommand
{
  public function run($args)
  {
    $receiver=$args[0];
    // send email to $receiver
  }
}

Vid varje tillfälle i ett kommando kan konsolapplikationens instans kommas åt via Yii::app(). I likhet med en webbapplikationsinstans, kan även en konsolapplikation konfigureras. Till exempel, kan en applikationskomponent db konfigureras för tillgång till en databas. Konfigurationen specificeras vanligtvis som en PHP-fil och lämnas till konstruktorn för konsolapplikationens klass (eller createConsoleApplication i startskripetet).

1. Använda verktyget yiic

Vi har använt yiic-verktyget för att skapa en första applikation. Faktum är att verktyget yiic är implementerat som en konsolapplikation vars startskriptfil är framework/yiic.php. Genom att använda yiic, kan vi utföra uppgifter såsom skapa ett skelett till en webbapplikation, generera en kontroller- eller modellklass, generera kod som behövs för att utföra CRUD-operationer, extrahera meddelanden som skall översättas, etc.

Verktyget yiic kan utökas genom tillägg av egna anpassade kommandon. För att göra så, börjar vi med ett applikationsskelett skapat med hjälp av kommandot yiic webapp, så som beskrivs i Skapa en första Yii- applikation. Kommandot yiic webapp genererar två filer i katalogen protected: yiic och yiic.bat. De utgör den lokala versionen av yiic-verktyget, skapad speciellt för webbapplikationen.

Därefter kan vi skapa våra egna kommandon under katalogen protected/commands. När vi kör det lokala yiic-verktyget, kommer vi att se våra egna kommandon förutom de som är standard. Vi kan också skapa egna kommandon som skall användas med yiic shell. För att göra så, placera bara kommandonas klassfiler i katalogen protected/commands/shell.