0 follower

Arbeta med databaser

Yii erbjuder kraftfullt stöd för databasprogrammering. Baserat på PHP- tillägget Data Objects (PDO) möjliggör Yii Data Access Objects (DAO) åtkomst till olika databashanterare (DBMS) via ett enda enhetligt gränssnitt. Applikationer utvecklade för att använda Yii DAO kan enkelt ställas om för användning med en annan DBMS utan att koden för databasåtkomst behöver ändras. Yii:s implementering av Active Record (AR) - ett brett antaget synsätt på objekt-relationsmappning (ORM) - förenklar ytterligare databasprogrammeringen. Genom att representera en tabell i form av en klass och en rad som en instans, eliminerar Yii AR den återkommande uppgiften att skriva de SQL-satser som huvudsakligen hanterar CRUD-operationer (create, read, update och delete).

Även om Yii DAO och AR kan hantera nästan alla databasrelaterade uppgifter, är det fortfarande möjligt att använda egna databasbibliotek i en Yii-applikation. Faktum är att Yii-ramverket omsorgsfullt konstruerats med tanke på att kunna användas tillsammans med andra tredjepartsbibliotek.