0 follower

Podsumowanie

Osiągnęliśmy pierwszy kamień milowy. Podsumujmy zatem co już zrobiliśmy:

  1. Zidentyfikowaliśmy wymagania, które muszą zostać spełnione;
  2. Zainstalowaliśmy framework Yii;
  3. Utworzyliśmy szkielet aplikacji;
  4. Zaprojektowaliśmy i utworzyliśmy bazę danych dla naszego bloga;
  5. Zmodyfikowaliśmy konfigurację aplikacji poprzez dodanie połączenia z bazą danych;
  6. Wygenerowaliśmy kod, który implementuje podstawowe operacje CRUD zarówno dla wiadomości jak i komentarzy;
  7. Zmodyfikowaliśmy metodę uwierzytelniania tak aby korzystała z tabeli tbl_user.

Dla większości nowych projektów najwięcej czasu zostanie poświęconego dla kroku 1 oraz 2 dla tego kamienia milowego.

Chociaż kod wygenerowany przez narzędzie gii implementuje funkcjonalnie w pełni operacje CRUD dla tabeli bazy danych, często musi on być modyfikowany w poszczególnych aplikacjach. Z tego powodu w następnych dwóch krokach milowych, praca którą wykonamy skupi się na dostosowywaniu wygenerowanego kodu CRUD dla wiadomości i komentarzy w taki sposób aby spełnić nasze początkowe wymagania.

Ogólnie rzecz biorąc, najpierw modyfikujemy klasę modelu poprzez dodawanie odpowiednich reguł sprawdzania poprawności i deklarowania obiektów relacyjnych. Następnie modyfikujemy akcje kontrolera oraz kod widoku dla każdej z poszczególnych operacji CRUD.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !