0 follower

Підсумок

Ми закінчили перший етап. Давайте підсумуємо, що вже зроблено:

  1. Визначено загальні вимоги;
  2. Встановлено фреймворк Yii;
  3. Створений каркас додатка;
  4. Спроектована та створена база даних блогу;
  5. Змінена конфігурація додатка: додано підключення до бази даних;
  6. Згенерований код, який здійснює основні операції CRUD для записів та коментарів;
  7. Змінено метод аутентифікації для перевірки відповідності таблиці tbl_user.

Для нового проекту велика частина часу на першому етапі буде витрачена на пункти 1 та 4.

Хоча код, згенерований інструментом gii, здійснює повністю функціональні операції CRUD для таблиці бази даних, у реальних додатках він часто модифікується. Тому, наші наступні завдання — модифікація згенерованого для записів та коментарів коду для відповідності нашим вимогам.

У загальному випадку спочатку вносяться зміни у модель: додаються відповідні правила валідації та визначаються звʼязки. Потім змінюється код дії контролера та представлення для кожної окремої операції CRUD.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !