0 follower

Тонке налаштування та розгортання

Ми близькі до завершення розробки додатка — системи керування блогом. Перед розгортанням ми б хотіли зробити деякі налаштування.

1. Зміна домашньої сторінки

Будемо використовувати список записів у якості домашньої сторінки. Для цього змінимо конфігурацію додатка наступним чином:

return array(
  …
  'defaultController'=>'post',
  …
);

Підказка: Оскільки контролер PostController вже оголошує дію index дією за замовчуванням, то при зверненні до домашньої сторінки додатка ми побачимо результат, згенерований дією index контролера записів.

2. Увімкнення кешування схеми

ActiveRecord покладається на метадані про таблиці для визначення інформації про стовпці, тому витрачається час для читання метаданих і їх аналізу. Це, можливо, не проблема на стадії розробки, але для робочого додатка це — марна трата часу, якщо схема бази даних не змінюється. Тому ми повинні увімкнути кешування схеми, змінивши конфігурацію додатка наступним чином:

return array(
  …
  'components'=>array(
    …
    'cache'=>array(
      'class'=>'CDbCache',
    ),
    'db'=>array(
      'class'=>'system.db.CDbConnection',
      'connectionString'=>'sqlite:/wwwroot/blog/protected/data/blog.db',
      'schemaCachingDuration'=>3600,
    ),
  ),
);

У коді вище ми спочатку додаємо компонент cache, який використовує базу даних SQLite, визначену за замовчуванням, як сховище кеша. Якщо наш сервер має інші розширення кешу, такі як APC, ми могли б так само легко їх використовувати. Ми також змінюємо компонент db, встановлюючи властивість schemaCachingDuration у значення 3600, що означає, що отримані дані схеми бази даних можуть залишатися валідними у кеші протягом 3600 секунд.

3. Відключення дебаг-режиму

Змінимо файл точки входу /wwwroot/blog/index.php, видаливши рядок, який визначає константу YII_DEBUG. Ця константа корисна під час стадії розробки, тому що дозволяє Yii відображати більше інформації про налагодження при виникненні помилки. Однак, коли додаток виконується у робочому режимі, відображати інформацію про налагодження — не дуже гарна ідея, тому що вона може містити секретну інформацію, таку як розташування файлу скрипта, зміст файлу та ін.

4. Розгортання додатка

Заключне розгортання головним чином включає в себе копіювання директорії /wwwroot/blog у цільову директорію. Наступний контрольний список містить всі необхідні кроки:

 1. Встановіть Yii в місце призначення, якщо він ще не встановлений;
 2. Скопіюйте всю директорію /wwwroot/blog у місце призначення;
 3. Відредагуйте файл точки входу index.php, вказавши у змінній $yii шлях до файлу початкового завантаження Yii;
 4. Відредагуйте файл protected/yiic.php, вказавши у змінній $yiic шлях до нового файлу yiic.php;
 5. Змініть права директорій assets та protected/runtime так, щоб вони мали доступ на перезапис процесом Web-сервера.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !