0 follower

Створення та відображення коментарів

У даному розділі ми реалізуємо функції відображення і створення коментарів.

Для більшої інтерактивності будемо проводити валідацію на стороні клієнта. За допомогою Yii зробити це досить легко. Відзначимо, що для цього буде потрібно Yii версії 1.1.1 чи новіше.

1. Відображення коментарів

Замість використання окремих сторінок для відображення та створення коментарів, ми використовуємо сторінку запису (що генерується дією view контролера PostController). Під текстом запису ми відображаємо список коментарів, що належать їй та форму створення коментаря.

Щоб відобразити коментарі на сторінці запису, ми змінюємо відображення /wwwroot/blog/protected/views/post/view.php наступним чином:

…основна частина відображення post…
 
<div id="comments">
  <?php if($model->commentCount>=1): ?>
    <h3>
      <?php echo $model->commentCount . 'comment(s)'; ?>
    </h3>
 
    <?php $this->renderPartial('_comments',array(
      'post'=>$model,
      'comments'=>$model->comments,
    )); ?>
  <?php endif; ?>
</div>

Вище ми викликаємо renderPartial() для виведення відображення _comments, що показує список коментарів до поточного запису. Зауважимо, що у відображенні, для отримання коментарів до запису, ми використовуємо вираз $model->comments. Це можливо, так як ми оголосили звʼязок comments у класі Post. Виконання цього виразу викликає додатковий JOIN-запит до БД, щоб повернути потрібні коментарі. Ця можливість відома як ліниве завантаження.

Відображення _comments не дуже цікаво. У ньому проводиться обхід всіх коментарів і їх виведення. Зацікавлені читачі можуть подивитися файл /wwwroot/yii/demos/blog/protected/views/post/_comments.php.

2. Створення коментарів

Щоб обробити створення коментаря, ми спочатку змінюємо метод actionView() контролера PostController наступним чином:

public function actionView()
{
  $post=$this->loadModel();
  $comment=$this->newComment($post);
 
  $this->render('view',array(
    'model'=>$post,
    'comment'=>$comment,
  ));
}
 
protected function newComment($post)
{
  $comment=new Comment;
  if(isset($_POST['Comment']))
  {
    $comment->attributes=$_POST['Comment'];
    if($post->addComment($comment))
    {
      if($comment->status==Comment::STATUS_PENDING)
        Yii::app()->user->setFlash('commentSubmitted','Дякуємо за ваш коментар. 
          Ваш коментар зʼявиться одразу після ухвалення.');
      $this->refresh();
    }
  }
  return $comment;
}

Далі ми додаємо метод addComment() у модель Post:

public function addComment($comment)
{
  if(Yii::app()->params['commentNeedApproval'])
    $comment->status=Comment::STATUS_PENDING;
  else
    $comment->status=Comment::STATUS_APPROVED;
  $comment->post_id=$this->id;
  return $comment->save();
}

Вище ми викликаємо метод newComment() перед відображенням представлення view. У методі newComment() ми створюємо екземпляр класу Comment і перевіряємо, чи відправлена ​​форма коментаря. Якщо відправлена ​​- намагаємося додати коментар до запису, викликаючи $post->addComment($comment). Якщо вийшло - оновлюємо сторінку запису, на якій буде показаний тільки що створений коментар у тому випадку, якщо він не вимагає схвалення. У іншому випадку - показуємо моментальне повідомлення про те, що коментар буде показаний як тільки він буде схвалений. Моментальне повідомлення зазвичай виводиться для підтвердження якоїсь дії. Якщо користувач оновлює сторінку, таке повідомлення зникає.

Продовжуємо змінювати /wwwroot/blog/protected/views/post/view.php:

…
<div id="comments">
  …
  <h3>Залишити коментар</h3>
 
  <?php if(Yii::app()->user->hasFlash('commentSubmitted')): ?>
    <div class="flash-success">
      <?php echo Yii::app()->user->getFlash('commentSubmitted'); ?>
    </div>
  <?php else: ?>
    <?php $this->renderPartial('/comment/_form',array(
      'model'=>$comment,
    )); ?>
  <?php endif; ?>
 
</div><!-- comments -->

У наведеному вище коді ми показуємо моментальне повідомлення, якщо воно є. У зворотному випадку - показуємо форму введення коментаря із файлу /wwwroot/blog/protected/views/comment/_form.php.

3. AJAX валідація

Для того, щоб поліпшити зручність форми, можна використовувати AJAX валідацію полів форми. У цьому випадку користувач отримує інформацію про помилки по мірі заповнення форми. Для використання даної можливості у формі коментарів необхідно зробити декілька змін у відображенні /wwwroot/blog/protected/views/comment/_form.php та методі newComment().

У файлі _form.php нам необхідно встановити властивість CActiveForm::enableAjaxValidation для віджета CActiveForm у true:

<div class="form">
 
<?php $form=$this->beginWidget('CActiveForm', array(
  'id'=>'comment-form',
  'enableAjaxValidation'=>true,
)); ?><?php $this->endWidget(); ?>
 
</div><!-- form -->

У метод newComment() ми додаємо код, який відповідає на запити AJAX валідації. Код перевіряє, чи є параметр POST з імʼям ajax. Якщо є - віддає результат валідації, використовуючи CActiveForm::validate.

protected function newComment($post)
{
  $comment=new Comment;
 
  if(isset($_POST['ajax']) && $_POST['ajax']==='comment-form')
  {
    echo CActiveForm::validate($comment);
    Yii::app()->end();
  }
 
  if(isset($_POST['Comment']))
  {
    $comment->attributes=$_POST['Comment'];
    if($post->addComment($comment))
    {
      if($comment->status==Comment::STATUS_PENDING)
        Yii::app()->user->setFlash('commentSubmitted','Дякуємо за ваш коментар. 
          Ваш коментар зʼявиться одразу після ухвалення.');
      $this->refresh();
    }
  }
  return $comment;
}

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !