0 follower

Tworzenie portletu chmurki tagów

Chmurka tagów wyświetla listę tagów wiadomości wraz z wizualnymi ozdobnikami, podpowiadającymi jak bardzo popularny jest każdy z tagów.

1. Tworzenie klasy TagCloud

Tworzymy klasę TagCloud w pliku /wwwroot/blog/protected/components/TagCloud.php. Plik ten ma następującą zawartość:

Yii::import('zii.widgets.CPortlet');
 
class TagCloud extends CPortlet
{
  public $title='Tags';
  public $maxTags=20;
 
  protected function renderContent()
  {
    $tags=Tag::model()->findTagWeights($this->maxTags);
 
    foreach($tags as $tag=>$weight)
    {
      $link=CHtml::link(CHtml::encode($tag), array('post/index','tag'=>$tag));
      echo CHtml::tag('span', array(
        'class'=>'tag',
        'style'=>"font-size:{$weight}pt",
      ), $link)."\n";
    }
  }
}

W odróżnieniu od portletu UserMenu, portlet chmury tagów TagCloud nie używa widoku. W zamian, jego wyświetlana zawartość jest tworzona w metodzie renderContent(). To dlatego, że warstwa prezentacji nie zawiera zbyt wiele tagów HTML.

Wyświetlamy każdy tag jako hiperłącze do strony z listą wiadomości wraz z odpowiadającym mu parametrem tagu. Rozmiar czcionki dla każdego linku jest dostosowywany odpowiednio do wagi względem pozostałych tagów. Jeśli tag posiada większą częstotliwość wystąpień niż inny, będzie on posiadał większy rozmiar czcionki.

2. Używanie portletu TagCloud

Używanie portletu chmurki tagów TagCloud jest bardzo proste. Modyfikujemy plik układu /wwwroot/blog/protected/views/layouts/column2.php w następujący sposób:

......
<div id="sidebar">
 
  <?php if(!Yii::app()->user->isGuest) $this->widget('UserMenu'); ?>
 
  <?php $this->widget('TagCloud', array(
    'maxTags'=>Yii::app()->params['tagCloudCount'],
  )); ?>
 
</div>
......

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !