0 follower

Upiększanie URLi

Adresy URL łączące różne strony naszego blogu wyglądają obecnie brzydko. Na przykład URL dla strony wyświetlającej wiadomości wygląda następująco:

/index.php?r=post/show&id=1&title=A+Test+Post

W części tej opiszemy jak upiększyć te adresy URL i uczynić je przyjaznymi dla SEO. Naszym celem jest używanie następujących adresów URL w aplikacji:

 1. /index.php/posts/yii: prowadzi do strony pokazującej listę wiadomości z tagiem yii;
 2. /index.php/post/12/A+Test+Post: prowadzi do strony pokazującej szczegóły wiadomości o ID równym 2, którego tytułem jest A Test Post;
 3. /index.php/post/update?id=1: prowadzi do strony, która pozwala aktualizować wiadomość o ID 1;

Zauważ, że w drugim formacie adresu URL dodajemy tytuł wiadomości do adresu URL. Czynimy to aby uczynić adres URL przyjaznym SEO. Mówi się, że wyszukiwarki mogą również uwzględniać słowa znalezione w adresach URL podczas ich indeksowania.

Aby osiągnąć nasz cel, zmodyfikujemy konfigurację aplikacji w następujący sposób:

return array(
  ......
  'components'=>array(
    ......
    'urlManager'=>array(
      'urlFormat'=>'path',
      'rules'=>array(
        'post/<id:\d+>/<title:.*?>'=>'post/view',
        'posts/<tag:.*?>'=>'post/index',
        '<controller:\w+>/<action:\w+>'=>'<controller>/<action>',
      ),
    ),
  ),
);

W powyższym kodzie, skonfigurowaliśmy komponent urlManager poprzez ustawienie jego właściwości urlFormat jako path oraz dodanie zestawu reguł rules.

Reguły używane są przez urlManager do analizowania i tworzenia URLi w zaprojektowanym formacie. Na przykład, pierwsza reguła mówi, że jeśli żądamy URLu /index.php/posts/yii komponent urlManager powinien być odpowiedzialny za wysłania żądania do trasy post/index oraz wygenerowania parametru GET o nazwietag i wartości yii. Z drugiej strony, podczas tworzenia URL-a o ścieżce post/list oraz parametrze tag, komponent urlManager również użyje tej reguły do wygenerowania pożądanego adresu URL /index.php/posts/yii. Z tego też powodu mówimy, że urlManager jest dwukierunkowym menadżerem URLi.

Komponent urlManager może później upiększyć nasze URLe, np. poprzez ukrycie index.php w URLach, dodanie sufiksu takiego jak .html do URLi. Możemy uzyskać te funkcje w prosty sposób poprzez konfigurowanie różnych właściwości urlManager w konfiguracji aplikacji. Aby uzyskać więcej szczegółów, zajrzyj do przewodnika.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !