0 follower

Tworzenie bloga przy użyciu Yii

Poradnik ten opisuje jak używać Yii aby stworzyć aplikację będącą blogiem znanej jako demo blogu. Wyjaśnia on w szczegółach każdy z kroków, podejmowanych podczas dewelopmenty, a który może znaleźć zastosowanie podczas tworzenia innych aplikacji webowych. Jako uzupełnienie przewodnika oraz opisu klas Yii, poradnik ten ma na celu pokazać praktyczne zastosowanie, w miejsce szczegółowego opisu Yii.

Od czytelników niniejszego przewodnika nie jest wymagana wcześniejsza znajomość Yii, aczkolwiek podstawowa wiedza o programowaniu zorientowanym obiektowo (OOP) oraz tworzeniu baz danych pomoże go im łatwiej zrozumieć.

Ten przewodnik został wydany w zgodzie z warunkami dokumentacji Yii.