0 follower

Dostosowywanie wyświetlania błędów

Nasza aplikacja blogowa używa szablonu dostarczanego przez Yii do wyświetlania różnych błędów. Ponieważ styl oraz redakcja tekstu różni się od tego czego oczekujemy, chcemy dostosować te szablony. Aby to zrobić, utworzymy szereg plików widoku w katalogu /wwwroot/blog/protected/views/system.

Najpierw utworzymy plik nazwany error.php. Jest to domyślny widok, który będzie
używany do wyświetlania wszystkich rodzajów błędów, jeśli bardziej szczegółowy plik widoku błędów nie będzie dostępny. Ponieważ ten plik widoku jest używany kiedy wystąpi błąd, nie powinien on zawierać bardzo skomplikowanej logiki PHP, która może powodować dalsze błędy. Zauważ również, że pliki widoków błędów nie używają układu. Dlatego też, powinien posiadać kompletny wygląd strony.

Tworzymy również plik o nazwie error403.php w celu wyświetlania błędu HTTP 403 (brak uwierzytelnienia) oraz plik o nazwie error404.php do wyświetlania błędu HTTP 404 (nie znaleziono strony).

Aby poznać więcej szczegółów o nazywaniu tych plików widoku błędów, spójrz do Przewodnika.